strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2005-10-06 07:00 / 115   M. Bazelak dla nauczycieli
Akty prawne

1. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 r., poz. 1189 z późn. zm.)

Rozdział 3a - Awans zawodowy nauczycieli

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. z 2013 r., poz. 393)

Treść rozporządzenia:

 • sposób odbywania stażu
 • rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku nauczyciela o podjęcie postępowania:
  • stażysta - kwalifikacyjnego
  • mianowany - egzaminacyjnego
  • dyplomowany - kwalifikacyjnego
 • zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego
 • tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych
 • wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu
 • wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl