strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Awans zawodowy

2009-09-28 10:57 / 743   M. Bazelak dla nauczycieli
Wzór zaświadczenia

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Dyrektorzy Szkół i Placówek,

Nauczyciele

 

 

          Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy informuje, że w związku ze zbliżającym się terminem składania wniosków o nadanie stopnia awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego, mogą Państwo skorzystać z proponowanego wzoru zaświadczenia, które dyrektor szkoły lub placówki musi wydać nauczycielowi ubiegającemu się o stopień nauczyciela dyplomowanego.

          Ponadto przypominamy, że zgodnie z § 9 ust.1 pkt 2 lit a  rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2013 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U. 2013 r., poz. 393) nauczyciele którzy w okresie odbywania stażu zmienili miejsce zatrudnienia, oraz nauczyciele zatrudnieni w kilku szkołach, w każdej w wymiarze niższym niż połowa obowiązkowego wymiaru zajęć, łącznie w wymiarze co najmniej połowy obowiązkowego wymiaru zajęć, muszą załączyć do swojej dokumentacji zaświadczenia ze wszystkich szkół, w których byli  zatrudnieni  w okresie stażu.

          Odmiennie przedstawia się dokumentacja jaką składają nauczyciele, o  których mowa w art. 9e ust. 1-3 i 5  ustawy Karta Nauczyciela  tj. między innymi dyrektorzy szkół.

Szczegółowe wymagania dotyczące składanej przez nich dokumentacji zostały określone w § 9 ust.2 cytowanego wyżej rozporządzenia.

          Dyrektor szkoły musi załączyć zaświadczenie wydane przez organ prowadzący o spełnieniu wymagań dotyczących niezbędnego okresu pracy na stanowisku dyrektora szkoły, który musi upłynąć przed złożeniem wniosku o nadanie stopnia nauczyciela dyplomowanego.

          Nauczyciel, który w trakcie stażu został np. dyrektorem szkoły lub placówki jest zobowiązany załączyć do dokumentacji zaświadczenie dyrektora szkoły o zrealizowanej części stażu na zasadach takich jak każdy nauczyciel oraz zaświadczenie organu prowadzącego o okresie zatrudnienia na stanowisku dyrektora, które łącznie potwierdzą spełnienie jednego z warunków niezbędnych do ubiegania się o stopień awansu zawodowego nauczyciela dyplomowanego tj. 3 letniego  okresu zajmowania stanowiska dyrektora.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl