strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

dla nauczycieli "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko - turystycznej"
Fundacja Ekspert - Kujawy w Inowrocławiu ma przyjemność poinformować, iż w wyniku konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej obecnie jest realizatorem projektu "Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko - turystycznej". Celem projektu jest wsparcie kadry nauczycielskiej przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w procesie doskonalenia zawodowego, poznawania rzeczywistych warunków pracy w przedsiębiorstwach branży hotelarsko - turystycznej, zdobywania umiejetności przktycznych, niezbędnych w procesie przygotowania absolwentów szkół do wykonywania wyuczonych zawodów. Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 1 marca 2012 r. i potrwa do 30 czerwca 2014 r., będzie przebiegała w sposób ciągły, aż do wyczerpania wolnych miejsc. Nauczyciele zainteresowani udziałem w projekcie będą zobowiazani do wypełnienia i przesłania pocztą elektroniczną dokumentów zgłoszeniowych, które od 1 marca 2012 r. będą dstępne na stronie internetowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-02-22 12:17 / 2614    A. Koziołkiewicz

dla nauczycieli Szkolenie dla nauczycieli w zakresie edukacji dzieci romskich
Szanowni Państwo Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu organizuje bezpłatne szkolenia dla nauczycieli, którzy chcą się doskonalić w zakresie edukacji dzieci romskich i edukacji międzykulturowej. Zapraszamy do wzięcia udziału!
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-02-07 10:59 / 2578    V. Jaśkiewicz

dla nauczycieli Projekt "Polska meblami stoi"
Projekt szkoleniowy „Polska meblami stoi” skierowany jest do nauczycieli zawodu i instruktorów pracujących w szkołach ponadgimnazjalnych na terenie całej Polski. Projekt ma tak przygotować nauczycieli i instruktorów do pracy z młodzieżą, aby na lekcjach przedstawiali oni najnowsze technologie i techniki produkcji mebli oraz sprawdzone metody zwiększenia wydajności pracy. Każdy uczestnik otrzyma program szkoleniowy, przygotowany przez Zespół Ekspertów, w którego skład wchodzą nauczyciele zawodu, praktycy branży meblarskiej oraz specjaliści w dziedzinie pedagogiki i prowadzenia szkoleń. Program będzie stanowił wsparcie dydaktyczne w samodoskonaleniu się na warsztatach i praktykach, a także będzie pomocny w dalszym nauczaniu zawodu. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-11-23 13:05 / 2439    A. Borysiak

dla nauczycieli Bezpłatne studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego.
Projekt przewiduje realizację bezpłatnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego. Skierowany jest do osób z całego kraju, legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotu zawodowego / grupy przedmiotów zawodowych, mogących zakwalifikować się do jednej z grup: technicznej, ekonomicznej lub medycznej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-08 09:02 / 2187    K. Mikulski

dla nauczycieli "Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektoze informatyki"
Firma Tylda Sp. z o.o. serdecznie zaprasza nauczycieli oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu kształcących przyszłe kadry sektora informatycznego i telekomunikacyjnego do bezpłatnego udziału w projekcie: "Nauczyciel w teorii i praktyce. Program doskonalenia zawodowego w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego w sektorze informatyki".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-08 08:50 / 2186    K. Mikulski

dla nauczycieli Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście
Międzynarodowe Centrum Edukacji o Auschwitz i Holokauście, powołane do życia decyzją rządu polskiego z inicjatywy byłych więźniów, realizuje misję edukacyjną Muzeum. O Auschwitz i Holokauście można uczyć wszędzie. Jednak to właśnie na terenie Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau, można nie tylko zapoznać się z historią funkcjonowania obozu i uzyskać bezpośredni dostęp do relacji i wspomnień świadków, ale także na własne oczy zobaczyć świadectwa Holokaustu — ruiny krematoriów, komór gazowych i inne pozostałości poobozowe. Powszechną formą edukacji od początków istnienia Muzeum jest oprowadzanie po terenach byłego obozu przez odpowiednio przygotowanych pod względem merytorycznym i językowym przewodników.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-07-04 09:24 / 2154    V. Jaśkiewicz

dla nauczycieli "Profesjonaly nauczyciel w branży gastronomicznej i spożywczej - klucz do wykwalifikowanych pracowników"
Zaproszenie do udziału w projekcie "Profesjonaly nauczyciel w branży gastronomicznej i spożywczej - klucz do wykwalifikowanych pracowników" dla dyrektorów oraz nauczycieli szkół zawodowych o profilu spożywczo-gastronomicznym.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-26 12:37 / 2087    K. Mikulski

dla nauczycieli Projekt edukacyjny "Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych"
Chełmskie Stowarzyszenie Rozwoju Społeczno-Gospodarczego CIVIS pozyskało środki finansowe z Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działanie 3.4 „Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie”, Poddziałanie 3.4.3 „Upowszechnienie uczenia się przez całe życie” na realizację projektu edukacyjnego pt. „Profesjonalny nauczyciel przedmiotów zawodowych”. Projekt jest adresowany do nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu z terenu całej Polski, zainteresowanych podniesieniem kwalifikacji zawodowych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-05-13 12:10 / 2047    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Projekt dla nauczycieli przedmiotów zawodowych - „Doskonały praktyk”. ważna informacja
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile zaprasza do udziału w projekcie realizowanym przy finansowym wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego – „Doskonały praktyk”. Projekt realizowany jest przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet: III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-07 14:16 / 1973    A. Borysiak

dla nauczycieli Projekt "Warsztaty i praktyka w zawodzie dydaktyka".
Ruszyła REKRUTACJA do projektu! Zadaniem projektu jest podwyższenie kwalifikacji 50 nauczycieli przedmiotów zawodowych oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu pracujących w ramach sektora ekonomii i administracji oraz marketingu i zarządzania. Zachęcamy do odwiedzania portalu, na którym znajdą Państwo informacje na temat celów projektu, etapów jego realizacji, a także dane kontaktowe projektodawcy.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-03-10 10:33 / 1893    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl