strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2013-10-21 09:29 / 3964   M. Bazelakważna informacja dla nauczycieli
„Klucz do uczenia II edycja — Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” — bezpłatny projekt dla nauczycieli

Projekt nr POKL.09.04.00-04-001/13, pn. „Klucz do uczenia II edycja — Profesjonalny nauczyciel gwarancja jakości edukacji” realizuje Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu w partnerstwie z Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytetem Technologiczno-Przyrodniczym im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy oraz Państwową Wyższą Szkołą Zawodową we Włocławku.

 

Do projektu mogą przystąpić nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, pracownicy administracji publicznej, którzy realizują zadania związane z oświatą w organizacjach prowadzących szkoły i placówki oświatowe na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Zakres kształcenia oferowany w ramach projektu obejmuje nieodpłatne studia podyplomowe, kursy doskonalące, kursy instruktorskie i studyjne wyjazdy przygotowujące do współpracy międzynarodowej.


W ramach projektu będzie doskonalonych 2175 przedstawicieli oświaty.

Wszystkie formy kształcenia są bezpłatne dla zakwalifikowanych uczestników.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizacja odbywa się w ramach Priorytetu IX, Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.4, Wysoko wykwalifikowane kadry systemu oświaty Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

 

Celem projektu jest dostosowanie i podwyższenie kompetencji dydaktyczno-wychowawczych nauczycieli oraz kompetencji w zakresie zarządzania oświatą kierowników szkół i pracowników administracji publicznej zarządzającej oświatą, w organach prowadzących szkoły i placówki oświatowe.

 

Projekt jest w trakcie wdrażania, a jego zakończenie zaplanowano na 30 czerwca 2015 r.

Projekt „Klucz do uczenia II edycja – Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji” jest kontynuacją Projektu „Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli” realizowanego w okresie od 1 marca 2010 r. do 31 grudnia 2011 r., także współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu

Biuro Europejskich Projektów Edukacyjnych

ul. Sienkiewicza 36, 87-100 Toruń

rekrutacja@kpcen-torun.edu.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl