strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2018-10-10 12:03 / 8367   A. Wnorowskiważna informacja dla nauczycieli
Zaproszenie do udziału w szkoleniach w ramach finansowanego przez Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty doskonalenia nauczyciel

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zachęca nauczycieli z woj. kujawsko-pomorskiego do udziału w szkoleniach w ramach doskonalenia nauczyciel finansowanego na podstawie Art.51 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996).

 

Bezpłatne szkolenia, obejmujące 20-godzinne kursy prowadzone są przez następujące ośrodki:

1. Centrum Kształcenia Ustawicznego Toruński Ośrodek Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli na następujące tematy:

- Korygowanie trudnych relacji ucznia z rówieśnikami, z rodzicem, ze środowiskiem;

- Motywacja a efektywność kształcenia, czyli jak uczyć by nauczać- nauczyciel kreatorem aktywności ucznia;

- Planowanie i organizacja pracy dydaktycznej z innowacjami w szkole podstawowej;

- Organizacja pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi;

- Trudny uczeń- czyli jak połączyć skuteczność oddziaływania wychowawcy z dobrą relacją z uczniami;

- Metoda mediacji i negocjacji w pracy z uczniami i rodzicami;

- Ocenianie kształtujące na każdym etapie edukacji jako narzędzie pogłębiające u uczniów świadomość procesu uczenia się w drodze do osobistego sukcesu;

- Jak wykorzystać portale edukacyjne i narzędzia wirtualne w podnoszeniu kompetencji uczniów i diagnozie ich osiągnięć.

2. Jolanta Misztal- Firma Szkoleniowo- Consultingowa Włocławek:

- Tworzenie przedmiotowych warunków i sposobu oceniania dla uczniów z opiniami i orzeczeniami w zakresie obniżenia wymagań edukacyjnych;

- Dobra lekcja, ciekawe zajęcia- budowa i realizacja na każdym etapie kształcenia.

3. Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy:

- Egzamin zewnętrzny dla uczniów 8 klasy szkół podstawowych. Jak przygotować ucznia do tego egzaminu.

Szczegółowe informacje dotyczące naboru na szkolenia, miejsc i terminów ich realizacji można uzyskać u realizatorów poszczególnych form szkoleniowych.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl