strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Doskonalenie i kształcenie

2019-02-20 11:56 / 8666   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

Szkolenie dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych

 

Instytut Pamięci Narodowej oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej zapraszają do udziału w kolejnym cyklu szkoleń dla nauczycieli przedmiotów humanistycznych.

Dwuletni cykl, który zainaugurowano w roku szkolnym 2017/2018, nosi tytuł Zmagania o niepodległość Polski do listopada 1918 r. oraz budowa struktur państwa i wojny o granice Rzeczypospolitej

Do udziału w szkoleniach zaproszeni są również nauczyciele, którzy nie brali udziału w pierwszej części, realizowanej w roku szkolnym 2017/2018.

Szkolenie w roku szkolnym 2018/2019 dotyczyć będzie problemu odbudowy struktur państwa i wojen o granice.

Przewidziano następujące tematy:
- Pierwsze miesiące niepodległej Rzeczypospolitej. Kształtowanie się granic państwa (granica wschodnia)
- Od Sejmu Ustawodawczego do konstytucji marcowej. Kształtowanie się granic państwa (granica zachodnia)

Wykłady wygłoszą: dr Adam Ostanek (Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie) oraz prof. dr hab. Aleksander Smoliński (Zakład Historii Wojskowej Instytutu Historii i Archiwistyki UMK)

Część warsztatową poprowadzi dr hab. Małgorzata Strzelecka (Zakład Dydaktyki Historii i Wiedzy o Społeczeństwie, Instytut Historii i Archiwistyki UMK)

Szkolenie będzie certyfikowane. 

Warunki otrzymania certyfikatu MEN i IPN:

  • uczestnictwo w szkoleniu – wykładach i zajęciach warsztatowych
  • przeprowadzenie po odbytym szkoleniu od 6 do 8 zajęć (lekcja, wycieczka, zajęcia koła przedmiotowego) Zajęcia powinny dotyczyć zagadnień poruszanych w trakcie szkoleń; po 3-4 zajęcia z ww tematów)
  • przygotowanie i przekazanie koordynatorowi szkoleń, konspektów i sprawozdania z przeprowadzonych zajęć

Nauczyciele, którzy wezmą udział w szkoleniu, ale nie przeprowadzą zajęć otrzymają zaświadczenie o udziale w seminarium sygnowane przez Dyrektora Oddziału IPN i Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Wykłady oraz warsztaty odbędą się 8 marca br. w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim w Bydgoszczy.

Początek szkolenia przewidziano o godz. 9.30, zakończenie około godziny 17.00.

Organizator zapewnia przerwy kawowe i ciepły posiłek.

Zgłoszenia należy przesłać na adres: kamila.churska@ipn.gov.pl do 4 marca br.

Liczba miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy program zostanie przesłany do uczestników seminarium po zakończeniu zapisów.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl