strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-04-12 08:22 / 7188   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Wnioski z narady saperskiej

Informuję, że w dniu 30 marca 2017 r. w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Bydgoszczy odbyła się narada saperska. W naradzie uczestniczyli przedstawiciele wojska i Policji oraz układu pozamilitarnego województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Celem narady było między innymi doskonalenie współdziałania w zakresie postępowania w przypadku znalezienia materiałów wybuchowych i niebezpiecznych.

 

Przedstawiciele wojska i Policji wnioskują do Pana Kuratora, aby poprzez nauczycieli i wychowawców szkół wzmóc działalność edukacyjno-profilaktyczną w środowisku dzieci i młodzieży szkolnej oraz w środowisku ich rodziców w zakresie:

  • procedur postępowania związanego ze znalezieniem przedmiotów wybuchowych i niebezpiecznych pochodzenia wojskowego, zwłaszcza w rejonach najbardziej zagrożonych – Toruń, Grudziądz, Brodnica, Solec Kujawski i Bydgoszcz - Osowa Góra,
  • zagrożeń oraz konsekwencji związanych z wykonywaniem telefonów na numery alarmowe  i dokonywania fałszywych zgłoszeń o podłożeniu ładunków wybuchowych. © Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl