strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-04-26 15:19 / 7220   E. Balana-Mroczkowska dla nauczycieli
Komunikat w sprawie konkursu "Orzeł Biały- Nasza Duma"

Informacja dotycząca dalszego  losu prac  po zakończeniu Konkursu

ORZEŁ BIAŁY NASZA DUMA

1. Zgodnie z Regulaminem Konkursu  nadesłane prace są własnością uczestniczącej szkoły.

2. Nie przewiduje się trwałego przechowywania prac. Prace będzie można odebrać po 20 maja br. (o szczegółach będziemy informować  na stronie internetowej Kuratorium Oświaty). W przypadku nieodebrania pracy wyłącznymi jej dysponentami będą Organizatorzy.

3.W najbliższym czasie organizatorzy przewidują:

a) fotograficzne skatalogowanie prac celem przetwarzania informacji,

b) stworzenie kolekcji wystawienniczej i promocję prac,

c) wykorzystanie niektórych prac celem promocji w urzędach i innych instytucjach,

d) ewentualne  wykorzystanie   prac na cele obchodów 100-lecia odzyskania Niepodległości.

e) w zależności od woli właścicieli, przekazanie do muzeum Hymnu –Mazurka Dąbrowskiego.

f) ilustrację do prac w Parlamencie nad ustawami dot. symboli Rzeczypospolitej Polskiej.

4. 2 maja  2017  r., tuż po zakończeniu uroczystości w Dniu Flagi w Bydgoszczy na Placu Wolności , eksponowane  prace zostaną zdeponowane w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 do 20 maja br.

Bydgoszcz, 26.04.2016

 W imieniu Organizatorów Jan Rulewski-senator RP

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl