strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2017-10-23 08:59 / 7596   K. Zaremba informacje ogólne
Zasady umieszczania informacji o konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych na stronie internetowej Kuratorium

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy  mogą być umieszczone informacje o  konkursach, turniejach, olimpiadach oraz innych przedsięwzięciach edukacyjnych, które:

  • motywują szkoły do podejmowania różnorodnych działań w pracy dydaktycznej; wychowawczej i opiekuńczej;
  • sprzyjają rozwijaniu uzdolnień i zainteresowań uczniowskich;
  • doskonalą wiedzę i umiejętności uczniów bądź nauczycieli;
  • gwarantują uczestnikom bezpłatny udział.

Wniosek o umieszczenia informacji o przedsięwzięciu edukacyjnym na stronie musi zawierać:

  • nazwę przedsięwzięcia,
  • beneficjentów przedsięwzięcia,
  • nazwę organizatora wraz z danymi adresowymi (adres, nr telefonu, e-mail) i osobą do kontaktu,
  • szczegółowy opis i regulamin (opcjonalnie) przedsięwzięcia wraz z linkiem do strony internetowej organizatora, na której znajdują się ww. informacje,
  • informację, czy inicjatywa ma charakter komercyjny.

Wnioski należy przesyłać na adres: Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,85-066 Bydgoszczy lub w wersji elektronicznej na adres:  kurator@bydgoszcz.uw.gov.pl

 

UWAGA: Informujemy, że wnioski nie spełniające wyżej wymieniowych wymogów pozostaną bez rozpatrzenia. 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl