strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2018-03-09 14:05 / 8006   K. Zarembaważna informacja dla nauczycieli
Uwaga!!! Kolejne przedłużenie terminu naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno- zawodowego

Ośrodek Rozwoju Edukacji po raz drugi przedłuża termin rekrutacji kandydatów na trenerów, którzy zostaną przygotowani do pełnienia roli trenera – koordynatora zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego do 22 marca 2018 r. do godz. 15.00.  

 

Warunki (wymogi) niezbędne przy rekrutacji obowiązujące w terminie rekrutacji do 8 marca 2018 r nie ulegają zmianie, w szczególności obowiązuje nadal warunek zawarty w treści ogłoszenia: „Nabór kandydatów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” zmienionego ogłoszeniem o przedłużeniu terminu rekrutacji z dnia 5 marca 2018 r.:

„Wymogiem niezbędnym przy rekrutacji jest zamieszkanie lub/i zatrudnienie kandydata w powiecie, w którym będzie pełnił rolę trenera-koordynatora.”


Komplet dokumentów w formie papierowej powinien zostać dostarczony do 22 marca 2018 r. (czwartek) do godz. 15.00, do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przy ul. Konarskiego 1-3. Dokumenty wysłane pocztą  po 19 marca 2018 r. mogą nie dotrzeć w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Dokumenty, które nie dotrą w terminie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, nie będą rozpatrywane.

 

Szczegółowe informacje o zasadach i warunkach rekrutacji znajdują się na stronach Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy:

Nabór kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7925

oraz

„Przedłużenie naboru kandydatów na trenerów do realizacji doradztwa edukacyjno-zawodowego” (http://www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl/main.php?page=7977)

 

Ośrodek Rozwoju Edukacji przeprowadzi trzydniowe szkolenie wyłonionych w rekrutacji trenerów - koordynatorów zewnętrznego wsparcia szkół w zakresie doradztwa zawodowego dla powiatów województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy w dniach 21 – 23 maja 2018 r.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl