strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2018-06-26 13:33 / 8206   K. Zaremba dla dyrektorów i samorządów
"Wolontariat jako forma rozwoju i integracji lokalnej"

Caritas Diecezji Toruńskiej od lat prowadzi działania w obszarze pomocy, również w formie wolontariatu. Odpowiadając na potrzeby społeczne uruchomiony został projekt pod nazwą "Wolontariat jako forma rozwoju i integracji lokalnej". Składają się na niego 3 integralne działania w formie podprojektów: 

 

  1. "O wychowawczej roli wolontariatu" - konferencja skierowana do nauczycieli katechetów wszystkich typów szkół i opiekunów Szkolnych Klubów Caritas;
  2. "Barwy wolontariatu - Noc Wolontariusza" - zjazd wolontariuszy liderów SKC;
  3. "Senior świeci przykładem" - skierowany do seniorów i dzieci, mający na celu troskę o bezpieczeństwo w ruchu drogowym z nawiązaniem relacji międzypokoleniowej. © Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl