strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2018-08-16 11:51 / 8234   K. Zarembaważna informacja dla nauczycieli
Konkurs na opracowanie koncepcji programu nauczania wraz ze scenariuszami lekcji/zajęć

Zachęcamy do udziału w konkursie na opracowanie koncepcji programu nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji ogłoszonym w dniu 6 sierpnia 2018 roku. Osoby zainteresowane konkursem prosimy o zapoznanie się z dokumentacją konkursową.

 

Celem Konkursu jest uzyskanie najlepszej pod względem merytorycznym oraz zgodnej z obowiązującym prawodawstwem krajowym koncepcji programów nauczania i scenariuszy zajęć/lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej.

 

Wnioski składać należy zgodnie z zasadami opisanymi w Rozdziale 6 ust. 1 Regulaminu konkursu, do dnia 28.08.2018 r. do godz. 16.00 w siedzibie Organizatora Konkursu na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji Al. Ujazdowskie 28, 00-478 Warszawa, (sekretariat pokój nr 201) lub nadesłać pocztą. O złożeniu w ww. terminie decyduje data wpływu do sekretariatu Organizatora. Wnioski złożone po terminie zostaną zniszczone bez otwierania.

 

Osobą upoważnioną do kontaktów z Uczestnikami Konkursu jest Sekretarz Konkursu: Patryk Morawczyński, e-mail: zzp@ore.edu.pl, tel. (22) 345 37 62. Wszelkie dodatkowe informacje o Konkursie będą publikowane na stronie internetowej http://bip.ore.edu.pl/.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl