strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla nauczycieli  Jesteś w dziale dla nauczycieli » Informacje bieżące

2019-03-13 11:22 / 8650   K. Mikulskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
"Dzień Nowych Technologii w Edukacji" - 21 marca 2019 r.

Ministerstwo Edukacji Narodowej, po raz drugi organizuje 21 marca 2019 r. wydarzenie pn."Dzień Nowych Technologii w Edukacji".

 

Ideą wydarzenia jest popularyzacja technologii informacyjno-komunikacyjnych, wykorzystywanych w codziennej pracy z uczniami w szkole i poza szkołą. DNTE jest objęty patronatem European Schoolnet.

 

Adresatami przedsięwzięcia są przedszkolaki, uczniowie, nauczyciele szkół i placówek oświatowych, a także rodzice.

W wydarzeniu mogą uczestniczyć także wszystkie osoby zafascynowane nowymi technologiami.

 

Do udziału w przedsięwzięciu zapraszamy szkoły, przedszkola, podmioty naukowo-badawcze, uczelnie, instytucje kultury, organizacje pozarządowe oraz wszystkich zainteresowanych popularyzowaniem nowych technologii w edukacji.

W ramach wydarzenia MEN rekomenduje organizację bezpłatnych i ogólnodostępnych pokazów, zajęć warsztatowych, prezentacji multimedialnych, gier i zabaw, projekcji filmów, spotkań oraz pokazowych lekcji dla dzieci i dorosłych.

 

Ogólnopolska inauguracja II edycji Dnia Nowych Technologii w Edukacji odbędzie się w Szkole Podstawowej Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi Gimnazjum Integracyjne w Stargardzie (Osiedle Zachód A5).

 

Na uczestników wydarzenia czekają specjalne pokazy nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych.

W związku z obchodami Dnia Nowych Technologii w Edukacji MEN ogłasza konkurs na najlepsze wydarzenia zorganizowane w ramach tej inicjatywy. Zwycięzcy zostaną wyłonieni spośród podmiotów zarejestrowanych jako Organizator.

W informacji mamy podany termin zgłoszenia do 15 marca. MEN go przedłuża do dnia 20 marca 2019 r.

Najciekawsze pomysły zostaną wyróżnione nagrodami rzeczowymi.  

Szczegółowe informacje o konkursie znajdują się w regulaminie wydarzenia.

Podmioty zainteresowane udziałem w przedsięwzięciu, uprzejmie prosimy o przesyłanie zgłoszeń za pośrednictwem formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie

https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=275522&newtest=Y&lang=p.

 

Serdecznie zapraszamy!

 

 

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl