strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie bezpiecznych wakacji2019-06-13
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-06-13 11:43 / 8845    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Stypendium Prezesa Rady Ministrów ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2019-06-11 13:20 / 8844    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniejów ważna informacja
Gale lauratów i finalistów olimpiad i turniej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-06-10 10:30 / 8843    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów ważna informacja
Zbieranie informacji o laureatach i finalistach olimpiad i turniejów. Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy uprzejmie prosi o przesłanie w terminie do 7 czerwca 2019 r. informacji dotyczącej uczniów szkoły, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady, turnieju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 5 2019-05-30 10:35 / 8832    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Akcja pn. "Przerwany marsz... "
Rada Dzieci i Młodzieży Rzeczypospolitej Polskiej przy Ministrze Edukacji Narodowej RP wystąpiła z inicjatywą organizacji akcji pn. "Przerwany marsz... ", który ma polegać na symbolicznym dokończeniu 2 września 2019 roku, przerwanego, przez fakt wybuchu II wojny światowej, marszu do szkoły ówczesnej młodzieży. To wtedy życie Dzieci Wojny zostało trwale napiętnowane nieopuszczającym strachem, zatrzymanymi w pamięci obrazami okrutnej śmierci najbliższych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-05-30 10:26 / 8830    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie na obchody Święta Dziękczynienia
Na prośbę Arcybiskupa Metropolity Warszawskiego Kazimierza Kardynała Nycza przekazuję zaproszenie na dwunaste obchody Święta Dziękczynienia, które odbędą się 2 czerwca 2019 roku w Świątyni Opatrzności Bożej. Zaproszenie skierowane jest do wszystkich szkół i placówek oświatowych, a w szczególności noszących imię Jana Pawła II oraz Prymasa Tysiąclecia Stefana Wyszyńskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-05-10 14:17 / 8806    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Konkurs Fundacji ING Dzieciom na bezpłatne 12-dniowe zielone szkoły w Wiśle
Fundacja ING Dzieciom od czternastu lat organizuje w swoim ośrodku w Wiśle bezpłatne pobyty dla zorganizowanych grup dzieci i młodzieży, w ramach autorskiego programu Turnusy Uśmiechu. Trwający obecnie nabór dotyczy turnusów edukacyjnych, inaczej zwanych zielonymi szkołami. Na stronie internetowej www.ingdzieciom.pl znajdują się wszystkie informacje dotyczące konkursu, regulamin i wniosek oraz opis dotychczas zrealizowanych turnusów.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-04-19 12:02 / 8790    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Projekt "Szkoła z prawami dziecka"
Edukacja o prawach dziecka to niezwykle istotny element całego procesu kształcenia. Stanowi podstawę budowania otwartego na świat społeczeństwa obywatelskiego, dając dzieciom wiedzę i umiejętności korzystania z przysługujących im praw. Jest też istotnym czynnikiem kształtującym postawy młodych ludzi, ich system wartości, a w konsekwencji wotywa także na klimat szkoły. Świadome swoich praw dzieci wiedzą, gdzie w razie potrzeby udać się po pomoc i jak zareagować, gdy czują, że prawa ich lub ich rówieśników są naruszane.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-04-08 11:57 / 8774    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program Microsoft Shape the Future
12 lutego br., Microsoft zatwierdził Ministerstwo Edukacji Narodowej jako urząd administracji rządowej kwalifikujący się do inicjatywy Microsoft Shape the Future. Na tej podstawie wydano oficjalne pismo w formie elektronicznej Letter of Eligibility for Ministerstwo Edukacji Narodowej (PI8112A), czyli tzw. LOE, pismo uprawniające, wydane na okres 2 lat, od dnia 12 lutego 2019 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-04-03 07:52 / 8761    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów „Program dla szkół” Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa w Bydgoszczy, w związku z realizacją w roku szkolnym 2018/2019 „Programu dla szkół”, przekazuje informację skierowaną do szkół podstawowych uczestniczących w programie, mającą na celu przypomnienie najważniejszych zasad dotyczących udziału w programie.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-03-29 14:50 / 8755    R. Ciechanowski


<<< nowsze informacje     [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl