strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyRekrutacja 2019/2020 - informacja dla dyrektorów szkół ponadpodstawowych/ponadgimnazjalnych2019-07-12
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyRekrutacja do szkół2019-07-15
jst - wszystkieKomunikat w sprawie terminów narad z dyrektorami szkół inaugurujących rok szkolny 2019/20202019-06-13

dla dyrektorów i samorządów Projekty Współpracy Szkół – KA229 – ERASMUS+
Zespół Partnerstw Strategicznych i Szkolnych Erasmus+ Edukacja Szkolna zaprasza wszystkie szkoły, w których planach rozwojowych jest ujęty także europejski wymiar kształcenia, do udziału w projektach Współpracy Szkół – KA229. Termin złożenia wniosków o dofinansowanie mija 21 marca 2019 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-03-01 08:48 / 8693    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Vademecum finansów rad rodziców
Fundacja: „Rodzice Szkole”, na portalu www.akademiaradrodzicow.pl, zamieściła wersję elektroniczną poradnika Vademecum finansów rad rodziców wraz z bezpłatnym kursem e-learningowym. Oba materiały powinny służyć nie tylko rodzicom, ale również pozostałym uczestnikom życia szkolnego, szczególnie dyrektorom szkół i placówek oraz nauczycielom.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-25 15:14 / 8681    R. Ciechanowski

dla nauczycieli Konferencja połączona z warsztatami w obszarze doradztwa zawodowego
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy i Zespół Szkół Samochodowych w Bydgoszczy zapraszają dyrektorów szkół, doradców zawodowych oraz nauczycieli pełniących funkcję doradcy zawodowego w szkole na Konferencję połączoną z warsztatami w obszarze doradztwa zawodowego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-20 12:35 / 8667    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”
Ruszyła kolejna edycja projektu dofinansowywania posiłków w szkołach „Dobry jak chleb”. O dofinansowanie posiłków przez Polską Fundację Pomocy Dzieciom „Maciuś” mogą ubiegać się tym razem szkoły podstawowe. Celem projektu jest obejmowanie dożywianiem dzieci, które ze względu na trudną sytuację materialną powinny otrzymywać bezpłatne posiłki.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-02-13 14:55 / 8654    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Kruszwica 2019 r.
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Dyrektora Zespołu Szkół im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy, informuje Państwa, że w dniu 22 marca 2019 r. odbędzie się V Wojewódzki Przegląd Musztry Klas Mundurowych – Kruszwica 2019 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2019-02-01 14:48 / 8632    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Zgłoszenie kandydata na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim ważna informacja
Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Kujawsko-Pomorskim na podstawie art. 78 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967 z późn. zm.) zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnej w kadencji 2019-2023 spośród nauczycieli zatrudnionych w Państwa szkołach i placówkach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-02-01 11:23 / 8631    M. Bazelak

informacje ogólne Filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty
Ministerstwo Edukacji Narodowej – Departament Kształcenia Ogólnego informuje, że na oficjalnym kanale YouTube Centralnej Komisji Egzaminacyjnej zostały zamieszczone filmy dotyczące egzaminu ósmoklasisty.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-25 15:21 / 8619    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Drzwi Otwarte na Uniwersytecie Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy skierowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych
Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy w Bydgoszczy w dniu 31 stycznia 2019 r. organizuje Drzwi Otwarte skierowane do uczniów ostatnich klas szkół ponadgimnazjalnych. Celem tego przedsięwzięcia jest przybliżenie i prezentacja uczniom oferty dydaktycznej uczelni, zapoznanie z zawodami, które zdobywają absolwenci UTP.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-24 13:17 / 8614    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów V Centralny Zlot Klas Mundurowych „Żagań 2019”
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, w związku z pismem Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy, informuje Państwa, że w maju 2019 r. odbędą się wojewódzkie eliminacje V Centralnego Zlotu Klas Mundurowych 2019.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2019-01-22 14:55 / 8612    S. Koniczyński

dla dyrektorów i samorządów Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe ważna informacja
Narada dyrektorów szkół niepublicznych ponadpodstawowych i ponadgimnazjalnych prowadzących kształcenie zawodowe z udziałem przedstawicieli osób prowadzących te szkoły i pracodawców
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2019-01-22 09:27 / 8610    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  [3]  4  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl