strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyTydzień Mózgu w Bydgoszczy, 11-17 marca 2019 r.2019-03-14
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieZaproszenie na Kujawsko-Pomorski Kongres Zawodowy2019-03-01

dla dyrektorów i samorządów II Edycja projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)
Fundacja "Centrum Europejskie-Natolin" (CEN) rozpoczęła realizację II Edycji projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-05 12:06 / 8266    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-31 09:16 / 8248    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Oferta edukacyjna Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży (PNWM)
Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów. Uczestniczy w nich ponad 100 tys. młodych Polaków i Niemców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-31 09:16 / 8249    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program Szkoła Dialogu
Rekrutacja szkół do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018), realizowanego przez Forum Dialogu - największą i najstarszą polską organizacją pozarządową zajmującą się dialogiem polsko – żydowskim. Obecnie Szkół Dialogu jest już ponad 330 w ponad 200 miejscowościach. Rekrutacja do programu trwa do 3 września.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-30 08:03 / 8251    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Profilaktyka narkomanii
25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-28 09:04 / 8242    E. Balana-Mroczkowska

dla dyrektorów i samorządów Poradnik RODO "Ochrona danych osobowych w szkołach i placówkach" ważna informacja
Szanowni Państwo, Dyrektorzy Szkół, Przedszkoli i Placówek Oświatowych, od 25 maja 2018 roku we wszystkich krajach Unii Europejskiej obowiązuje ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane w skrócie RODO. Obejmuje ono swoim zastosowaniem wszystkie podmioty zarówno prywatne, jak i publiczne, które przetwarzają dane osobowe, a zatem także szkoły, przedszkola, placówki oświatowe.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-08-28 08:58 / 8243    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Projekt „Zoom na Prawo: prawny tutoring młodych obywateli” Ogólnopolskie stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistyczny
Ogólnopolskie stowarzyszenie Towarzystwo Inicjatyw Prawnych i Kryminalistycznych Paragraf 22 realizuje projekt pod nazwą „Zoom na Prawo: prawny tutoring młodych obywateli”, w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, który adresowany jest do młodzieży licealnej w całym kraju.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-23 08:10 / 8239    E. Balana-Mroczkowska

informacje ogólne Nabór wniosków o dofinansowanie projektów- WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z WYŻSZYMI ważna informacja
Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej przypomina o trwającym naborze wniosków o dofinansowanie projektów w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-23 08:08 / 8238    A. Herbut-Giżyńska

dla dyrektorów i samorządów Narady inaugurujące rok szkolny 2018/2019 Rejon bydgoski - aktualizacja ważna informacja
Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina o naradach inaugurujących nowy rok szkolny 2018/2019 z dyrektorami publicznych i niepublicznych szkół i placówek województwa kujawsko-pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-22 12:33 / 8240    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wykaz zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość” ważna informacja
Wykaz zatwierdzonych przez Ministra Edukacji Narodowej wniosków o dofinansowanie w ramach konkursu w projekcie edukacyjnym „Godność, wolność, niepodległość”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-21 14:59 / 8236    K. Zaremba


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl