strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

dyrektorzy placówek - wszyscyPismo Fundacji "Rodzice Szkole"2019-05-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieInformacja dotycząca podejmowania uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów2019-04-26

dla dyrektorów i samorządów Publikacja Europa Scenariusze lekcji europejskiej
Publikacja prezentuje szesnaście najwyżej ocenionych - zarówno pod względem merytorycznym, jak i metodycznym w konkursie dla nauczycieli "Temat Europa" - scenariuszy, wraz z materiałami pomocniczymi do wykorzystania podczas zajęć o tematyce europejskiej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-14 12:44 / 8293    M. Bazelak

informacje ogólne Konferencja „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”
Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca do udziału w konferencji „Innowacyjne meble w przyjaznej szkole”, która odbędzie się 17 września o godz. 9:30 w siedzibie Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2018-09-14 08:23 / 8294    R. Ciechanowski

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie do udziału w Kongresie Edukacji Przyszłości
Świętokrzyski Kurator Oświaty, Dyrektor Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Prezes Targów Kielce mają zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w I Ogólnopolskim Kongresie Edukacji Przyszłości.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-13 13:26 / 8291    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny "Przyjazna szkoła"
Fundacja Emic zaprasza szkoły do których uczęszcza przynajmniej jedno dziecko cudzoziemskie do wzięcia udziału w całorocznym bezpłatnym programie edukacyjnym „Przyjazna szkoła” w roku szkolnym 2018/2019. Zgłoszenia do 10 września 2018 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-09-07 13:39 / 8279    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Komunikat - zgłaszanie kandydatów do udziału w pracach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie
Rady Pedagogiczne wszystkich typów szkół i placówek województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-09-06 14:11 / 8276    M. Bazelak

informacje ogólne Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie składek na radę rodziców ważna informacja
Przypominam, że regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności). Rady rodziców reprezentują rodziców wszystkich uczniów szkoły.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-05 14:15 / 8273    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów II Edycja projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)
Fundacja "Centrum Europejskie-Natolin" (CEN) rozpoczęła realizację II Edycji projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-09-05 12:06 / 8266    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo
Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2018-08-31 09:16 / 8248    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Oferta edukacyjna Polsko-Niemieckiej Współpracy młodzieży (PNWM)
Od początku swej działalności Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży dofinansowała już ponad 70 tys. projektów, w których wzięło udział przeszło 2,8 mln młodych ludzi. Rocznie PNWM dotuje około 3 tys. programów. Uczestniczy w nich ponad 100 tys. młodych Polaków i Niemców.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-31 09:16 / 8249    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Program Szkoła Dialogu
Rekrutacja szkół do bezpłatnego programu Szkoła Dialogu (semestr jesienny 2018), realizowanego przez Forum Dialogu - największą i najstarszą polską organizacją pozarządową zajmującą się dialogiem polsko – żydowskim. Obecnie Szkół Dialogu jest już ponad 330 w ponad 200 miejscowościach. Rekrutacja do programu trwa do 3 września.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2018-08-30 08:03 / 8251    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl