strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2011-09-22 10:30 / 2299   K. Bylickiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Tornistry szkolne - zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

W związku z rozpoczęciem roku szkolnego 2011/2012 i pojawiającymi się problemami związanymi z obciążeniem tornistrów i plecaków szkolnych zapraszamy nauczycieli i rodziców do zapoznania się z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego, które zostały opracowane na podstawie wyników międzynarodowych badań nad zachowaniami zdrowotnymi dzieci i młodzieży.

 

Ponadto przypominamy o realizacji zadań wynikających z przepisów § 4 i 4a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z późn. zm.) w zakresie:

  1. Opracowania planu zajęć dydaktyczno-wychowawczych uwzględniających potrzebę równomiernego obciążenia zajęciami
    w poszczególnych dniach tygodnia,
  2. Zapewnienia uczniom możliwości pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w pomieszczeniach  szkoły lub placówki.

Przepis ten obowiązuje od 1 września 2009 r. w stosunku do uczniów klas, w których realizuje się nową podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. z 2009 r. Nr 4, poz. 17)

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl