strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2017-11-09 14:17 / 7644   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Program edukacji prawnej „Spotkania z radcą prawnym”

Program edukacji prawnej „Spotkania z radcą prawnym”

 

Inicjatorami programu są Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, Centrum Edukacji Prawnej Krajowej Rady Radców Prawnych w Warszawie, Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy oraz Okręgowa Izba Radców Prawnych w Toruniu.

 

Program ma na celu:

- przekazanie i podnoszenie wiedzy o podstawowych instytucjach prawa i wykorzystanie tej wiedzy w życiu codziennym;

- upowszechnianie wiedzy prawnej i kształtowania umiejętności służących nabyciu szacunku do państwa i budowaniu postaw obywatelskich przede wszystkim wśród młodego pokolenia Polaków;

- angażowanie radców prawnych i aplikantów radcowskich do upowszechniania i krzewienia wiedzy o prawie;

- popularyzowanie korzystania z pomocy prawnej oraz inicjowanie i uczestniczenie w przedsięwzięciach, których celem jest informowanie o roli radców prawnych w systemie wymiaru sprawiedliwości;

- prowadzenie specjalistycznych szkoleń z zakresu stosowania prawa oświatowego, a zwłaszcza sprawowania nadzoru pedagogicznego, awansu zawodowego i postępowań dyscyplinarnych.

 

Szkoły chętne do udziału w programie w roku szkolnym 2017/2018 prosimy o wysłanie zgłoszenia (w załączniku) na adres emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl do 17 listopada 2017 r. (piątek).


Jednocześnie informujemy, że liczba szkół biorących udział w programie jest ograniczona.


O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje Okręgowa Izba Radców Prawnych w Bydgoszczy.
© Copyright 2018 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl