strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2018-08-23 08:08 / 8238   A. Herbut-Giżyńskaważna informacja informacje ogólne
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów- WSPÓŁPRACA SZKÓŁ ZAWODOWYCH Z WYŻSZYMI

Departament Funduszy Strukturalnych Ministerstwa Edukacji Narodowej  przypomina o trwającym naborze  wniosków o dofinansowanie projektów w ramach  konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-002/18 pn. Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi. 


Celem konkursu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych
z wyższymi, w tym:

 

a) przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,

b) przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,

c) propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,

d) przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

W ramach konkursu o dofinansowanie realizacji projektu mogą ubiegać się podmioty będące:

 • organami prowadzącymi publiczną lub niepubliczną szkołę z uprawnieniami szkoły publicznej prowadzącą kształcenie w zawodach ujętych w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego lub
 • publiczną/niepubliczną uczelnią prowadzącą kształcenie na kierunkach studiów o profilu praktycznym odpowiadających zawodom z klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, które prowadzą lub planują uruchomić w roku szkolnym/akademickim 2019/2020 kształcenie na kierunkach właściwych dla danej grupy branżowej, a w przypadku gdy dana grupa branżowa składa się z części – na kierunkach właściwych dla każdej z części danej grupy branżowej, której dotyczy projekt.

 

Nabór wniosków prowadzony będzie do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów!!!

 

Składając wniosek o dofinansowanie w ramach aktualnie trwającej rundy (tj. do 31 sierpnia do godz. 12.00) wnioskodawcy mogą zwiększyć swoje szanse na uzyskanie dofinansowania, ponieważ po zakończeniu każdej rundy środki na dofinansowanie zmniejszają się w związku z podpisywanymi umowami.

 

Wnioski o dofinansowanie można składać wyłącznie na następujące grupy branżowe:

 1. grupa branżowa poligraficzno-fotograficzno-reklamowa – 837 000,00 PLN
 2. grupa branżowa fryzjersko-kosmetyczna – 837 000,00 PLN
 3. grupa branżowa ekonomiczno-administracyjna – 1 674 000,00 PLN
 4. grupa branżowa transportowa – 1 674 000,00 PLN
 5. grupa branżowa spedycyjno-logistyczna – 837 000,00 PLN
 6. grupa branżowa tekstylno-odzieżowa – 837 000,00 PLN
 7. grupa branżowa chemiczno-ceramiczno-szklarska – 837 000,00 PLN
 8. grupa branżowa budowlano-drogowa – 1 674 000,00 PLN
 9. grupa branżowa inżynieryjno-instalacyjna – 1 674 000,00 PLN
 10. grupa branżowa spożywczo-gastronomiczna – 1 674 000,00 PLN
 11. grupa branżowa hotelarsko-turystyczna – 837 000,00 PLN
 12. grupa branżowa leśno-ogrodnicza – 837 000,00 PLN
 13. grupa branżowa rolno-hodowlana – 837 000,00 PLN
 14. grupa branżowa mechaniki precyzyjnej – 837 000,00 PLN
 15. grupa branżowa mechanika okrętowa i lotnicza – 837 000,00 PLN
 16. grupa branżowa motoryzacyjna – 837 000,00 PLN
 17. grupa branżowa górniczo-wiertnicza – 837 000,00 PLN
 18. grupa branżowa elektryczno-energetyczna – 1 674 000,00 PLN
 19. grupa branżowa elektryczno-mechatroniczna – 1 674 000,00 PLN
 20. grupa branżowa teleinformatyczna – 1 674 000,00 PLN
 21. grupa branżowa opieki zdrowotnej – 1 674 000,00 PLN
 22. grupa branżowa ochrony i bezpieczeństwa osób i mienia – 837 000,00 PLN

Wszelkie pytania dotyczące konkursu można kierować na adres: konkurs.wspolpracaszkol@men.gov.pl
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl