strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2018-08-31 09:16 / 8248   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Program edukacyjny Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo

Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości serdecznie zaprasza szkoły do realizacji w roku szkolnym 2018/2019 programu edukacyjnego Młodzieżowe miniprzedsiębiorstwo, adresowanego do uczniów liceów i techników, w ramach którego uczniowie zakładają w szkole realnie działającą firmę.

Celem programu jest przygotowanie uczniów do prowadzenia własnej działalności gospodarczej, pokazanie szans i zagrożeń wynikających z samozatrudnienia oraz kształtowanie niezbędnych postaw i umiejętności w zakresie przedsiębiorczości.

Program adresowany jest do uczniów liceów oraz techników, rekomendujemy go do realizacji:

  • przedmiotu uzupełniającego ekonomia w praktyce,
  • kształcenia w zawodach z zakresu podejmowania i prowadzenia działalnościgospodarczej (PDG),
  • zajęć praktycznych przygotowujących do zawodu,
  • zajęć pozalekcyjnych, szczególnie dla uczniów zainteresowanych prowadzeniem własnej działalności gospodarczej.

Udział szkoły w programie jest nieodpłatny.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl