strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2018-09-05 12:06 / 8266   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
II Edycja projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH)

Fundacja "Centrum Europejskie-Natolin" (CEN) rozpoczęła realizację II Edycji projektu oświatowego Regionalny Ośrodek Dialogu i Edukacji Historycznej (RODEH).

 

II Edycja projektu będzie realizowana pod patronatem Łódzkiego Kuratora Oświaty, w zamiejscowym oddziale CEN, tj. w Instytucie Europejskim w Łodzi, we  współpracy m.in. z Oddziałowym Biurem Edukacji Narodowej przy Oddziale IPN w Łodzi, jak również we współpracy z innymi Oddziałowymi Biurami Edukacji Narodowej oraz Delegaturami IPN w 5. województwach, Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, Łódzkim Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego oraz Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi.

 

Projekt RODEH finansowany jest ze środków własnych CEN oraz z dotacji celowej Muzeum Historii Polski, przeznaczonej na działania ogólnopolskie, skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych, w ramach X Edycji Programu „Patriotyzm Jutra” w roku 2018.

 

Wśród działań priorytetowych i dedykowanych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych na rok 2018 zaplanowane są m.in:

  • ogólnopolski turniej debat oksfordzkich o tematyce historyczno-społecznej oraz europejskiej (wsparty tzw. mentoringiem i serią warsztatów historycznych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy, gier planszowych czy komputerowych, prowadzonych bezpośrednio przez nauczycieli-ekspertów oświatowych i akademickich zespołu projektowego),
  • konkurs na artykuł opracowany przez młodzież pod roboczym tytułem: Śladami I i II Wojny Światowej w regionach, wraz z wydaniem dwóch części tzw. newsletteraelektronicznego z najlepszymi pracami oraz komentarzem eksperckim,
  • konkurs dla zespołów młodzieży w zakresie zaprojektowania zadań do gry miejskiej
    w zakresie edukacji historyczno-społecznej.

Wielki Finał Turnieju Debat Oksfordzkich RODEH planowany jest na pierwszy kwartał 2019 r
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl