strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2018-09-05 14:15 / 8273   K. Zarembaważna informacja informacje ogólne
Komunikat Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w sprawie składek na radę rodziców

Szanowni Państwo,

Dyrektorzy szkół

województwa kujawsko-pomorskiego,

  

przypominam, że regulacje prawne dotyczące reprezentacji rodziców i ich statusu w szkole zawarte są w rozdziale 4 „Społeczne organy w systemie oświaty”, w art. 83 i 84 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 z późn. zm.). Przepisy te upoważniają do przygotowania własnych, lokalnych i szczegółowych rozwiązań (regulamin działalności). Rady rodziców reprezentują rodziców wszystkich uczniów szkoły.

 

Ustawodawca upoważnia radę rodziców do uchwalenia - regulaminu swojej działalności (powołującego szczegółowe rozwiązania w zakresie sposobu działania rady).

 

Regulamin musi co najmniej zawierać:

 

– wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

– tryb przeprowadzania wyborów,

– zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

 

Rada rodziców może gromadzić środki finansowe. Jako organ szkoły  publicznej, dla której organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego  – rada nie ma osobowości i zdolności prawnej. Nie może zatem zatrudniać osób, zawierać umów itp.

 

 Gromadzenie środków finansowych

 Środki mogą być gromadzone przez radę rodziców w oparciu o dobrowolne składki oraz inne źródła.


Rada nie może jednak w żadnym przypadku ustalać jakichkolwiek obligatoryjnych opłat, ani dla rodziców, ani innych osób (podmiotów) działających wokół szkoły. Może natomiast podejmować wszelkie działania zachęcające do wpłat. Znaczenie w takiej sytuacji ma wskazanie celu i argumentowanie zasadności jego realizacji.

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Marek Gralik 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl