strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Informacje bieżące

2018-09-06 14:11 / 8276   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Komunikat - zgłaszanie kandydatów do udziału w pracach Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej w Warszawie

Bydgoszcz, 5 września 2018 r.

WO.KDN.5842.1. 018.MO

Rady Pedagogiczne
wszystkich typów szkół i placówek
województwa Kujawsko-Pomorskiego

Szanowni Państwo,
w związku ze zbliżającym się zakończeniem czteroletniej kadencji Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Ministrze Edukacji Narodowej na podstawie art. 78 ust. 3 pkt. 2 lit. a i ust. 4 ustawy Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2018 r., poz. 967) zwracam się do Państwa z prośbą o wskazanie kandydatów na członków odwoławczej komisji dyscyplinarnej w kadencji 2018-2022 spośród nauczycieli zatrudnionych w Waszych szkołach i placówkach.

Kandydatów, wraz z rekomendacją Rady Pedagogicznej, należy zgłaszać do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy drogą mailową na adres: moleszczuk@ko-bydgoszcz.internetdsl.pl, w terminie do dnia 14 września 2018 r. na załączonym formularzu zgłoszeniowym oraz w formie papierowej, na adres:

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy
ul. Konarskiego 1-3
85-066 Bydgoszcz


Kujawsko-Pomorski
Kurator Oświaty
Marek Gralik
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl