strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-04-17 12:57 / 8094   K. Zaremba informacje ogólne
Piąty Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr 2018

Telewizja Polska S. A. ogłosiła 5. edycję otwartego przeglądu konkursowego na przedstawienie teatralne pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski” ramach Internetowego Teatru TVP dla Szkół. Przegląd adresowany jest do dzieci oraz młodzieży szkolnej i oceniany będzie w czterech kategoriach obejmujących: szkoły podstawowe, gimnazjalne, ponadgimnazjalne oraz domy kultury i inne organizacje kulturalno-oświatowe.

 

To wyjątkowa edycja, przypadająca w roku obchodów 100. rocznicy odzyskania niepodległości, odbywa się pod hasłem „Odsłony wolności - 100 lat niepodległości Polski”. Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać spektakle oparte o własne autorskie scenariusze. W przypadku tekstów adaptowanych mają pełną swobodę w wyborze tekstów kultury, które mogą zostać zainscenizowane w całości lub we fragmentach, jednak ze względu na ograniczenia praw do internetowej publikacji realizowanych utworów wymagane jest w doborze repertuaru korzystanie z dzieł autorów niechronionych, czyli nie żyjących od przynajmniej 70 lat.

 

Spektakle, zrealizowane przez uczniowskie zespoły teatralne, będą oceniane pod kątem nowatorskości realizacji, użytych środków zarówno filmowych jak i teatralnych, wyrazistości kreacji aktorskich, scenografii i muzyki, użytych w przekazie związanym ze 100-leciem niepodległości.

Spektakle oceniane będą w trzech etapach:

  • etap pierwszy – trwa od 27 marca do 2 lipca (koniec naboru spektakli). Spektakle na tym etapie są oceniane przez jury regionalne, które do 30 lipca zobowiązane są wyłonić po jednym spektaklu w każdej z kategorii konkursowych.
  • etap drugi – od 8 do 30 sierpnia. Na tym etapie spektakle są oceniane prze jury ogólnopolskie, które do 31 sierpnia wyłania maksymalnie 12 propozycji finałowych.
  • etap trzeci (finał) – od 1 do 14 września. Na tym etapie wybranych zostanie pięciu laureatów konkursu – czterech z kategorii głównych i jeden laureat głosowania internetowego.

Nabór spektakli trwa do 2 lipca. Maksymalny czas trwania konkursowego przedstawienia to 40 minut. Propozycje przedstawień wraz z kompletem dokumentów z załącznika powinny zostać przekazane do oddziału Telewizji Polskiej w Bydgoszczy z dopiskiem „Internetowy Przegląd Uczniowskich Zespołów Teatralnych iTeatr”. 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl