strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Rekrutacja do szkół

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-05-17 08:16 / 8143   A. Nicpoń informacje ogólne
"Do Hymnu"- Ogólnopolski Konkurs Pieśni Patriotycznej dla uczniów szkół podstawowych

Narodowe Centrum Kultury zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Patriotycznej "Do Hymnu".

Celem konkursu organizowanego w ramach Wieloletniego Programu Rządowego „Niepodległa" na lata 2017 – 2021, jest m.in. upowszechnienie pieśni patriotycznych wśród młodzieży szkolnej, poszerzanie wiedzy o historii Polski oraz zachęcenie do podejmowania rozmów na temat wartości i szacunku do symboli narodowych. Aktywny udział w ogólnopolskich obchodach 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości posłuży kształtowaniu poczucia wspólnoty obywatelskiej i przynależności narodowej pod hasłem „Niepodległej".

Zadanie konkursowe polega na grupowym wykonaniu "a cappella" przez co najmniej 50% wszystkich uczniów szkoły Hymnu Państwowego i dwóch wybranych polskich pieśni hymnicznych.

Szkoły zainteresowane przystąpieniem do konkursu zobowiązane są do wypełnienia zgłoszenia znajdującego się na stronie http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/o-konkursie

Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi do 20 listopada 2018 r. na stronie internetowej Narodowego Centrum Kultury pod adresem www.dohymnu.nck.pl.

Termin zgłaszania szkół do konkursu upływa 31 maja 2018 r.

W konkursie zostaną przyznane atrakcyjne nagrody.

W załączeniu: regulamin konkursu, oświadczenie dyrektora, materiały nutowe oraz formularz zgody rodzica.

Szczegóły na stronie: http://nck.pl/projekty-kulturalne/projekty/konkurs-do-hymnu/o-konkursie
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl