strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-07-05 15:15 / 8213   K. Zaremba informacje ogólne
Konkurs plastyczny „100 bohaterów na 100 lat niepodległości”

Szkoła Podstawowa nr 225 im. Józefa Gardeckiego w Warszawie zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Plastycznym „100 bohaterów na 100 lat niepodległości”.


Konkurs polega na zaprojektowaniu i wykonaniu banknotu o nominale 100 zł. Na awersie banknotu należy umieścić wizerunek jednego z wielu lokalnych bohaterów walk o wolność i niepodległość Polski (od 1772 r. do 1989 r.). Format banknotu: 42 cm na 25 cm; technika – tusz, ołówek, kredki, kredki akwarelowe. Integralną częścią pracy dla wyżej wymienionych kategorii wiekowych będzie pisemna informacja o osobie znajdującej się na banknocie umieszczona na rewersie banknotu.

 

CELE KONKURSU

  • kształtowanie świadomej postawy patriotycznej i obywatelskiej, motywującej do uczestniczenia w konkursach historycznych, 
  • motywowanie uczniów do rozwijania pasji historycznych, 
  • poszerzenie wiedzy historycznej uczniów szkół podstawowych,
  • kształtowanie postaw szacunku do przeszłości i zainteresowania wydarzeniami związanymi z odzyskaniem przez Polskę niepodległości, 
  • chronienie przed zapomnieniem zdarzeń i ludzi, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości,
  • doskonalenie pracy szkół w zakresie wspierania rozwoju uczniów szczególnie uzdolnionych, 
  • rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej dzieci i młodzieży. 

Konkurs rozpoczął się 21.05.2018 r. i kończy się 19.10.2018 r.

 

Kartę zgłoszenia do konkursu (załącznik 1) należy przesłać do Organizatora do 31 sierpnia 2018 r. na adres: sp225@edu.um.warszawa.pl

 

ETAP SZKOLNY trwa od 21 maja 2018 r. do 30 września 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego). Dyrektorzy szkół, których uczniowie biorą udział w konkursie, są współorganizatorami etapu szkolnego i powołują Szkolne Komisje Konkursowe, które do dnia 30 września 2018 r. (liczy się data stempla pocztowego) przesyłają do Organizatora etapu ogólnopolskiego po trzy najlepsze prace w każdej z dwóch kategorii wiekowych (maksymalnie 6 prac) na adres: Szkoła Podstawowa nr 225 ul. J. Brożka 15 01-451 Warszawa. 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl