strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-07-24 09:15 / 8224   R. Ciechanowski dla dyrektorów i samorządów
20 października – „Spacery krajobrazowe” w ramach Dnia Krajobrazu

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zachęca szkoły podstawowe i średnie do organizacji „spacerów krajobrazowych” dla uczniów oraz podejmowania innych inicjatyw w ramach obchodów – 20 październikaDnia Krajobrazu. Tegoroczna edycja tego przedsięwzięcia będzie nawiązywała do stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W ramach organizowanych projektów, warto uwzględnić również, miejsca będące świadkami historii, krajobrazy pamięci – miejsca szczególne dla społeczności lokalnych i narodu, w których jest zapisana pamięć o ludziach i wydarzeniach, a które są naszym dziedzictwem historycznym.

 

Działania będą prowadzone pod hasłem „Ochrona krajobrazu z korzyścią dla nas”.

 

Spacery krajobrazowe mogą się odbywać zarówno w obszarach przyrodniczych (nie tylko obszarach chronionych), jak i kulturowych (miastach, wsiach itp.).

 

Wpisanie na stałe do kalendarza Dnia Krajobrazu ma na celu uświadomienie społeczeństwu jak ważną rolę pełni otaczająca nas przestrzeń, zarówno pod względem przyrodniczym, jak i społecznym, gospodarczym czy kulturowym.

 

Szczegółowe informacje: https://www.gdos.gov.pl/dzien-krajobrazu.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl