strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Niepodległa

2018-09-18 12:35 / 8280   K. Zaremba informacje ogólne
VII Przegląd Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej

Organizator: Klub Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy.

 

Cele przeglądu:

  • inspirowanie do pielęgnowania patriotyzmu tradycji wojskowych;
  • ukazanie roli wojska w historii Polski; 
  • popularyzacja polskiej pieśni patriotycznej;
  • prezentacja dorobku artystycznego szkół i ośrodków kultury;
  • promocja utalentowanych wykonawców.

 

Warunkiem uczestnictwa jest nadesłanie czytelnie wypełnionej karty zgłoszenia do dnia 19 października 2018 r. na adres sekretariatu przeglądu, faksem lub na adres e-mail. 

 

Przegląd odbędzie się  27 października 2018 r. w Klubie IWspSZ, przy ul. Sułkowskiego 52 a, o godz. 10.00. (rozśpiewanie od godz. 9.00).

 

W każdej kategorii wyłoniony zostanie Laureat. Ponadto, decyzją Jury, zostaną przyznane wyróżnienia. Laureaci przeglądu i osoby wytypowane przez Jury, zostaną zaproszone do występu na koncercie z okazji Narodowego Święta Niepodległości 11 Listopada.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl