strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. "Wyprawka szkolna" ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-21 15:24 / 3000    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów IV nabór wniosków w Rządowym programie „Radosna szkoła” na 2012 r. ważna informacja
Wojewoda Kujawsko Pomorski ogłasza w dniach 3- 10 września 2012 r. kolejny nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-09-05 15:10 / 2937    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna - zmiany ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-08-17 10:10 / 2930    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-07-18 09:58 / 2913    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Radosna szkoła” w roku 2012 – wyniki II naboru oraz III nabór wniosków ważna informacja
Zespół powołany przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego, po rozpatrzeniu wniosków, złożonych w II naborze dokonał oceny wniosków i zarekomendował Wojewodzie podział dotacji. Łączna kwota dotacji przyznanych w wyniku II naboru wniosków, wyniosła 94 977,30 zł. Wojewoda Kujawsko-Pomorski wyraził też zgodę na ogłoszenie w dniach od 25 czerwca do 5 lipca 2012 r. III naboru wniosków do realizacji w tym roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-06-26 08:35 / 2851    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2012 r. – „Wyprawka szkolna” ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-06-21 14:49 / 2853    M. Bazelak

informacje ogólne Szkoły zakwalifikowane do objęcia wsparciem finansowym w Rządowym programie "Cyfrowa szkoła"
Zakończył prace zespół powołany Zarządzeniem nr 225/2012 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 kwietnia 2012 r. ds. oceny formalnej wniosków organów prowadzących szkoły o udzielenie wsparcia finansowego oraz kwalifikowania szkół do objęcia tym wsparciem, przyznawanego ze środków z budżetu państwa na realizację Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-15 12:56 / 2784    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów II nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2012 r. ważna informacja
Z uwagi na niewykorzystanie kwoty przyznanej w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na realizację zadań objętych Rządowym programem "Radosna szkoła" w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2012, Wojewoda Kujawsko-Pomorski ogłasza II nabór wniosków.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-05-15 11:30 / 2783    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna w 2012 – szacunkowe dane ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-04-25 15:40 / 2746    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Szkoły dobryk praktyk w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego
Szkoły dobryk praktyk w pozyskiwaniu sprzętu komputerowego służące poradą w wybranych działaniach związanych z programem "Cyfrowa szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-04-23 14:36 / 2731    K. Mikulski


<<< nowsze informacje     5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  15     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl