strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyWAŻNE - Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2019-02-14
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieOgrzewanie szkół - bezpieczeństwo2019-01-09

informacje ogólne Rada Ministrów przyjęła program „Cyfrowa szkoła"
Rada Ministrów podjęła 3 kwietnia br. uchwałę w sprawie „Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła" oraz wydała rozporządzenie w sprawie warunków, form i trybu realizacji przedsięwzięcia dotyczącego rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - dokumenty przedłożone przez ministra edukacji narodowej.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2012-04-06 08:59 / 2724    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów I transza środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres styczeń – czerwiec 2012 r.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału I transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres styczeń–czerwiec 2012 r. W załączniku szczegółowy podział kwoty na gminy województwa kujawsko–pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-26 11:00 / 2695    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wniosek o zawarcie umowy - Młodociani ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-03-21 10:13 / 2691    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" - I połowa roku szkolnego 2011/2012 ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2012-02-06 11:00 / 2583    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów „Pomoc materialna dla uczniów – zasiłki i stypendia szkolne”. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2012-01-19 11:06 / 2552    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji za 2011 r. ważna informacja
W związku z zakończeniem finansowania lub dofinansowywania zadań własnych z dotacji celowych przekazanych w 2011 roku z budżetu państwa zwracam się z prośbą o dokonanie rozliczenia dotacji na załączonych drukach.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-12-13 08:44 / 2503    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników” w 2011 r.
Zwracam się z uprzejmą prośbą o rozliczenie środków Funduszu Pracy przeznaczonych dla gmin na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2011 roku. Rozliczenie należy sporządzić na załączonych drukach i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do 9 stycznia 2012 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2011-12-08 09:40 / 2495    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Prośba o informacje dotyczące wysokości środków niezbędnych na wypłatę w roku 2011 dofinansowania kosztów kształceninia młodocianych dla MPiPS ważna informacja
W związku z pismem otrzymanym z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej nr DF-I-074-561(04)-JW/11 z dnia 21 listopada 2011 r. zwracam się z uprzejmą prośbą o przygotowanie w trybie pilnym informacji dotyczącej wysokości środków niezbędnych na wypłatę w roku 2011 na dofinansowania kosztów kształcenia młodocianych pracowników (wg wzoru zamieszczonego w załączniku nr 1).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-22 12:31 / 2444    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. „WYPRAWKA SZKOLNA” ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-11-15 14:03 / 2422    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Stypendia socjalne - zapotrzebowanie na miesiąc listopad - grudzień 2011 r. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-26 10:05 / 2383    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     6  7  8  9  10  [11]  12  13  14  15  16     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl