strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyWAŻNE - Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2019-02-14
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieOgrzewanie szkół - bezpieczeństwo2019-01-09

dla dyrektorów i samorządów II transza środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres wrzesień – grudzień 2011 r.
Uprzejmie informuję, że Ministerstwo Edukacji Narodowej dokonało podziału II transzy środków na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów za okres wrzesień – grudzień 2011 r. W załączniku szczegółowy podział kwoty na gminy województwa kujawsko – pomorskiego.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-10-04 12:09 / 2328    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Weryfikacja danych finansowych - stypendia socjalne ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-15 07:55 / 2282    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Informacja w sprawie składania wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2012.
W związku z realizacją programu rządowego „Radosna szkoła” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina termin składania wniosków w zakresie udzielanego wsparcia finansowego na rok 2012 na pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole i na szkolne place zabaw.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-09-02 08:18 / 2229    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazania ostatecznych danych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - "Wyprawka szkolna" ważna informacja
Realizując założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. – „Wyprawka szkolna” , zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie ostatecznych danych dotyczących liczby uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012. Dane proszę sporządzić w załączonej tabeli i przesłać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 września 2011 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2011-08-17 08:43 / 2204    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyjaśnienie - Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - informaacja dot. II transzy 2011 r.
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-08-04 14:00 / 2189    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym - informaacja dot. II transzy 2011 r.
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-07-25 14:21 / 2183    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Radosna szkoła - kontrole realizacji szkolnych placów zabaw w 2011 r.
Ministerstwo Edukacji Narodowej wyłoniło firmy, które dokonają kontroli realizacji szkolnych placów zabaw, realizowanych z dotacji, otrzymanych w 2011 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-07-15 08:17 / 2171    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w I połowie 2011 r. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-07-11 13:13 / 2168    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Lista wniosków, które w II naborze otrzymały dotację w ramach programu "Radosna szkoła".
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes, zatwierdziła listę II naboru wniosków, które otrzymały dotacje w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2011-05-18 13:13 / 2063    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dane szacunkowe dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-04-22 12:24 / 2025    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  [12]  13  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl