strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Lista wniosków, które w II naborze otrzymały dotację w ramach programu "Radosna szkoła".
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes, zatwierdziła listę II naboru wniosków, które otrzymały dotacje w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2011-05-18 13:13 / 2063    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dane szacunkowe dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2011 r. - „Wyprawka szkolna”.
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-04-22 12:24 / 2025    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ponowny nabór wniosków w ramach programu rządowego „Radosna szkoła” w 2011 r. ważna informacja
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes, ogłosiła w dniach 1-30 kwietnia 2011 r. drugi nabór wniosków na zakup lub zwrot zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz na utworzenie, modernizację, zwrot kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2011-04-04 14:10 / 1966    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Podział dotacji dla szkół w ramach Programu rządowego "Radosna szkoła" na rok 2011. ważna informacja
Powołany zarządzeniem Wojewody Kujawsko-Pomorskiego zespół dokonał podziału środków przeznaczonych na realizację Programu rządowego "Radosna szkoła" w województwie kujawsko-pomorskim.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-03-23 08:59 / 1947    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2011-03-03 12:14 / 1876    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie dotacji za 2010 r. ważna informacja
Szanowny Pan Marszałek Województwa, Szanowni Państwo Starostowie Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-12-22 10:02 / 1742    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2010-12-22 09:27 / 1741    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2010 roku – „Wyprawka szkolna” oraz wypłaty uczniom zasiłku powodziowego na cele edukacyjne ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2010-11-08 14:46 / 1627    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dotacja na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym ważna informacja
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-10-28 11:19 / 1599    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program „Radosna szkoła” – edycja na 2011r.
Zgodnie z harmonogramem realizacji Rządowego programu „Radosna szkoła” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy przypomina szkołom i organom prowadzącym szkoły o najbliższych terminach związanych z przyznawaniem dotacji na 2011 rok. Szkoły składają wnioski o dotację do organów prowadzących w terminie do dnia 10 października 2010 r. Organy prowadzące składają wnioski do Wojewody Kujawsko Pomorskiego do dnia 1 listopada 2010 r. (z uwagi na to, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy do dnia 2 listopada).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2010-09-21 12:03 / 1454    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  12  [13]  14  15  16  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl