strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie za pierwszego półrocza 2009 r. z realizacji Programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2009-08-05 08:27 / 645    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników - prognoza na rok 2010 ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-08-03 09:02 / 643    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program RADOSNA SZKOŁA - termin składania wniosków do JST do 20 lipca 2009 r. ważna informacja
Rządowy program wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia ? „Radosna szkoła”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-07-16 11:56 / 625    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2009-2010 ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie Województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-06-19 12:00 / 606    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Zapotrzebowanie na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników za 2008 rok. ważna informacja
Prezydenci Miast Burmistrzowie Miast i Gmin Wójtowie Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-05-15 10:35 / 569    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna
Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-05-11 11:50 / 562    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy w 2009 roku. „Wyprawka szkolna”
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-04-14 14:35 / 523    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Dotacja celowa na finansowanie wydatków związanych ze świadczeniem usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu ważna informacja
Szanowni Państwo Marszałek, Starostowie powiatów, Prezydenci, Burmistrzowie miast i Wójtowie gmin oraz organy prowadzące szkoły niepubliczne o uprawnieniach szkół publicznych województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2009-02-12 09:00 / 419    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych - PILNE!!! ważna informacja
Prezydenci Miast, Burmistrzowie Miast i Gmin, Wójtowie Gmin Województwa Kujawsko-Pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-02-11 11:10 / 417    J. Popielewski

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji zadania „Dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników” w 2008 roku. ważna informacja
Urzędy Miast Miast i Gmin, Gmin w województwie
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2009-01-28 11:20 / 392    J. Popielewski


<<< nowsze informacje     7  8  9  10  11  12  13  14  15  [16]  17     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl