strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyWAŻNE - Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2019-02-14
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieOgrzewanie szkół - bezpieczeństwo2019-01-09

dla dyrektorów i samorządów Zaproszenie dla organów prowadzących do składania wniosków, w ramach Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa na rok 2017 ważna informacja
Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne, w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2016-10-20 09:19 / 6673    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazania zweryfikowanych danych Programu rządowego "Wyprawka szkolna 2016/2017"
Zwracam się do Państwa z uprzejmą prośbą o przekazanie do Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy w terminie do dnia 15 września 2016 roku zweryfikowanych danych o liczbie uczniów uprawnionych do objęcia programem rządowym „Wyprawka szkolna 2016/2017”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-24 10:24 / 6510    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w ramach II naboru programu "Bezpieczna+" ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-08-09 14:10 / 6506    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 r. – „Wyprawka szkolna”
Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-08-01 12:24 / 6502    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2016 r. ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach w województwie kujawsko-pomorskim w 2016 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-29 14:59 / 6468    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji - "Bezpieczna i przyjazna szkoła" ważna informacja
Priorytetowe zadania rekomendowane do realizacji w projektach, które mogą być finansowane lub dofinansowywane w ramach Rządowego programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na lata 2014-2016 w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-06-23 12:12 / 6454    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Lista podmiotów, którym przyznano dofinansowanie w programie "Bezpieczna+" oraz ogłoszenie II naboru wniosków ważna informacja
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, zgodnie rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r. poz. 972) podaje do publicznej wiadomości listę organów prowadzących wraz ze szkołami, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, w ramach wspomnianego programu. Równocześnie ogłasza II nabór wniosków w ramach w/w programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-22 15:15 / 6449    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rządowy programu pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna"
W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2016 r. "Wyprawka szkolna", Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2016/2017.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2016-06-20 13:34 / 6448    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń" ważna informacja
W związku ze wsparciem finansowym udzielonym w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-05-12 14:07 / 6375    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Termin składania wniosków w programie „Bezpieczna+” na rok 2016 ważna informacja
Przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego i osobom fizycznym, będącym organami prowadzącymi szkoły, że wnioski na realizację programu w 2016 r. należy składać do dnia 1 czerwca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-05-12 08:06 / 6386    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     1  2  3  [4]  5  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl