strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Formularz sprawozdania z realizacji rządowego programu "Książki naszych marzeń" ważna informacja
W związku ze wsparciem finansowym udzielonym w ramach rządowego programu "Książki naszych marzeń"
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2016-05-12 14:07 / 6375    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Termin składania wniosków w programie „Bezpieczna+” na rok 2016 ważna informacja
Przypominamy jednostkom samorządu terytorialnego, osobom prawnym innym niż jednostki samorządu terytorialnego i osobom fizycznym, będącym organami prowadzącymi szkoły, że wnioski na realizację programu w 2016 r. należy składać do dnia 1 czerwca 2016 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2016-05-12 08:06 / 6386    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016 ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w realizacji Priorytetu 3 Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016, wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2016-04-07 10:37 / 6297    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie rządowego programu "Książki naszych marzeń" w 2015 roku
W załączeniu wzór rozliczenia dotacji w ramach umowy na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych - zgodnie z rządowym programem wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży "Książki naszych marzeń" załącznik nr 1 -zestawienie szkół i załącznik nr 2 - zestawienie FV.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2015-12-24 10:21 / 6026    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Rządowy programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna"
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 19 listopada 2015 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników także kosztu zakupu materiałów dydaktycznych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-12-15 15:50 / 5995    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ważna informacja
Zgodnie z rozporządzeniem, o wsparcie finansowe z budżetu państwa mogą się ubiegać organy prowadzące: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne, z wyłączeniem przedszkoli i szkół dla dorosłych, szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne, szkoły za granicą i biblioteki pedagogiczne z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2015-11-23 08:35 / 5837    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Organy prowadzące szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-09-28 12:17 / 5745    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie
Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu Rządowego "Książki naszych marzeń" w roku 2015 wraz z wysokościami kwot tego wsparcia
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-09-25 09:24 / 5741    A. Nicpoń

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert - II NABÓR DODATKOWY
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2015-09-04 13:18 / 5649    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Termin przekazania danych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”
Realizując założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - "Wyprawka szkolna", zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wnioskowanej kwoty dotacji celowej z budżetu Wojewody i danych liczbowych uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-09-01 08:37 / 5628    S.Klich


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  [5]  6  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl