strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

informacje ogólne Komunikat MEN w sprawie Wyprawki Szkolnej ważna informacja
Komunikat MEN w sprawie Wyprawki Szkolnej
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-08-27 08:17 / 5619    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Nabór wniosków organów prowadzących w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+” ważna informacja
Organy prowadzące szkoły mogą składać wnioski o dotacje w ramach Rządowego programu wspierania organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki „Bezpieczna+”. Wnioski należy składać do 15 września 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-08-21 14:50 / 5608    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+” ważna informacja
Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu Bezpieczna+”. Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-08-17 14:32 / 5602    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Na podstawie art. 15 ust. 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w formie wsparcia tego zadania wraz z udzieleniem dotacji na dofinansowanie jego realizacji w roku 2015.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-07-03 10:49 / 5559    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016 - "Wyprawka szkolna"
W związku z przygotowywanym do realizacji Rządowym programem pomocy uczniom w 2015 r. "Wyprawka szkolna" zwracam się z uprzejmą prośbą o zebranie danych nt. występujących potrzeb w zakresie dofinansowania podręczników dla uczniów w roku szkolnym 2015/2016.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-06-22 14:26 / 5538    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ważne informacje dotyczące Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"
Na końcowym etapie prac legislacyjnych znajduje się Rządowy program pomocy uczniom "Wyprawka szkolna" w 2015 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2015-06-18 12:23 / 5531    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2015 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2015-04-30 13:34 / 5423    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Informacja w zakresie dożywiania
Z uwagi na realizowaną przez szkoły funkcję opiekuńczą, Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o przekazanie informacji dotyczącej organizowania dożywiania uczniów ze środków przeznaczonych na ten cel w organach prowadzących szkołę.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2015-02-05 10:30 / 5166    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenie programu rządowego "Wyprawka Szkolna 2014" ważna informacja
W związku ze zbliżającym się terminem zakończenia realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. "Wyprawka szkolna" uprzejmie przypominam, że zgodnie z Harmonogramem realizacji programu do 17 listopada 2014 r. konieczne było zakończenie zwrotu rodzicom (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym) kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-12-19 14:01 / 5074    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ważne - Stypendia socjalne - zapotrzebowanie na miesiąc grudzień 2014 r. ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-11-20 13:33 / 4990    M. Bazelak


<<< nowsze informacje     1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  11     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl