strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyList Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty do Nauczycieli Pracujących.2019-04-17
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkiePismo do dyrektorów w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów w czasie strajku nauczycieli2019-04-12

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła" - PO KOREKCIE KOSZTORYSÓW
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-10-24 15:36 / 4913    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozstrzygnięcie konkursu "Bezpieczna i przyjazna szkoła"
Na podstawie art. 15 ust 2h ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118, z późn. zm.) dokonuje się rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert, na realizację zadań publicznych w ramach Rządowego programu na lata 2014 - 2016 "Bezpieczna i przyjazna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-10-15 15:15 / 4863    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert ważna informacja
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert w ramach rządowego programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach województwa kujawsko-pomorskiego w 2014 roku.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 4 2014-09-19 15:47 / 4774    K. Zaremba

dla dyrektorów i samorządów Wyniki IV naboru wniosków w ramach Rządowego programu "Radosna szkoła"
Wojewoda Kujawsko- Pomorski, pani Ewa Mes zatwierdziła podział środków IV naboru wniosków o dotacje w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” realizowanego w 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-19 15:43 / 4762    A. Wnorowski

informacje ogólne Rządowy program „Bezpieczna i przyjazna szkoła” ważna informacja
Szanowni Państwo Przedstawiciele Jednostek Samorządu Terytorialnego Organizacji Pozarządowych
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-17 13:57 / 4765    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Dodatkowa weryfikacja danych dotyczących Wyprawki Szkolnej 2014
W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zgłaszanych problemów związanych z wyznaczeniem krótkich terminów składania przez rodziców wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o umożliwienie skorzystania z ww. programu jak największej liczbie uczniów (szczególnie dotyczy to przypadków wyznaczenia bardzo krótkich terminów składania wniosków przez rodziców).
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-09-15 10:35 / 4749    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"
Mając na uwadze terminową realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku, proszę o dostarczenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2014 r., zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem, które stanowić będą podstawę do przekazania Państwu II transzy dotacji celowej, jako uzupełnienie środków niezbędnych na pełną realizację przedmiotowego programu.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2014-08-28 13:49 / 4691    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Ostatni nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. ważna informacja
W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, przyznanych w 2014 r. na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła” w woj. kujawsko-pomorskim, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes wyraziła zgodę na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków. Odbędzie się on w terminie 25 sierpnia – 5 września 2014 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-08-18 07:45 / 4664    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2014 r.
Szanowni Państwo Prezydenci i Burmistrzowie Miast, Wójtowie Gmin województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 2 2014-08-07 15:15 / 4658    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.
Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-07-09 13:07 / 4634    E. Balana-Mroczkowska


<<< nowsze informacje     2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  12     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl