strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

dyrektorzy placówek - wszyscyWAŻNE - Konkurs Przedmiotowy z Języka Francuskiego 2019-02-14
jst - gminyProśba o przekazanie danych - edukacja dzieci romskich 2018-02-16
jst - powiatyWyznaczenie ośrodka koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczego w każdym powiecie2017-09-26
jst - wszystkieOgrzewanie szkół - bezpieczeństwo2019-01-09

dla dyrektorów i samorządów Dotacje z Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r. i kolejny nabór wniosków
Wojewoda Kujawsko-Pomorski, Pani Ewa Mes zatwierdziła podział dotacji w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2014. Wsparcie otrzymało 30 szkół z czego 13 na zakup pomocy dydaktycznych i 17 na utworzenie lub modernizację szkolnych placów zabaw. Z uwagi na nie wykorzystanie wszystkich środków, przyznanych na realizację programu Pani Ewa Mes wyraziła zgodę na ogłoszenie kolejnego naboru wniosków. Wnioski można składać do 17 kwietnia, nadsyłając je na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, z dopiskiem na kopercie „Radosna szkoła”.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-03-17 14:20 / 4385    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dotacja na podłączenie usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu w placówkach oświatowych
Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty przypomina, zgodnie z zapisem w §3 ust.2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 15 lipca 2008 r. w sprawie rodzaju wydatków bezpośrednio związanych ze świadczeniem usługi przyłączenia do sieci w celu zapewnienia korzystania z usługi szerokopasmowego dostępu do Internetu przez jednostki uprawnione (Dz. U. z 2008 r. Nr 130, poz. 830), o możliwości złożenia deklaracji wydatków, której wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2014-02-25 13:17 / 4314    K. Mikulski

dla dyrektorów i samorządów Dotacja przedszkolna 2014
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie i Wójtowie województwa kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 3 2014-02-10 15:15 / 4287    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
Szanowni Państwo Prezydenci Miast Burmistrzowie i Wójtowie woj. kujawsko-pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-12-24 09:34 / 4175    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Rozliczenia Programu Rządowego Wyprawka szkolna 2013 ważna informacja
Szanowni Państwo Prezydenci Miast, Burmistrzowie, Wójtowie województwa kujawsko pomorskiego
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-12-10 13:36 / 4132    S.Klich

dla dyrektorów i samorządów Nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na rok 2014. ważna informacja
Roku 2014 jest ostatnim, w którym realizowany będzie Rządowy program „Radosna szkoła”. Szkoły, które nie korzystały z dotacji w tym programie powinny składać wnioski o dotacje do swoich organów prowadzących nie później niż do 10 października 2013 r. Organy składają wnioski do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego do 2 listopada 2013 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-04 10:58 / 3841    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dotacje z programu "Radosna szkoła" przyznane placówkom filialnym ważna informacja
Wojewoda Kujawsko-Pomorski zaaprobował listę placówek filialnych, którym przyznane zostały dotacje na realizację Rządowego programu "Radosna szkoła".
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 0 2013-09-02 08:30 / 3833    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Wyprawka szkolna 2013 ważna informacja
Dotyczy: danych na temat realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. „Wyprawka szkolna”
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-08-23 13:10 / 3813    M. Bazelak

dla dyrektorów i samorządów Wsparcie dla szkół filialnych w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" ważna informacja
Ogłoszone zostało Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 czerwca 2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I–III szkół podstawowych i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Nowelizacja rozporządzenia pozwala na składanie wniosków dla placówek filialnych na realizację programu jeszcze w 2013 r.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 1 2013-07-10 12:25 / 3769    A. Wnorowski

dla dyrektorów i samorządów Dotacje z programu "Radosna szkoła" dla placówek filialnych ważna informacja
W związku z trwającymi pracami nad zmianą przepisów regulujących zasady udzielania szkołom podstawowym dotacji w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła”, przekazujemy do wiadomości treść pism adresowanych do dyrektorów szkół i organów prowadzących szkoły i zawierających informacje dotyczące możliwości występowanie o wsparcie adresowane do szkół posiadających placówki filialne.
liczba stron w artykule 1 liczba zdjęć 0 liczba załączników 7 2013-06-28 14:34 / 3758    A. Wnorowski


<<< nowsze informacje     3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  13     starsze informacje >>>
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl