strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2012-03-21 10:13 / 2691   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Wniosek o zawarcie umowy - Młodociani

Bydgoszcz, 21.03.2012 r.

KO.ZFK.3145.9.2012

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast,

Burmistrzowie i Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

          W związku z zawarciem dnia 20 marca 2012 r. porozumienia w sprawie powierzenia wykonywania zadań związanych z dofinansowaniem kosztów kształcenia młodocianych pracowników informuję, że:

  1. Podstawą przekazania środków Funduszu Pracy na dofinansowanie wniosków pracodawców będzie umowa zawarta pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Kuratorem Oświaty a Gminą;
  2. Zawarcie umowy nastąpi po otrzymaniu z Gminy wniosku o zawarcie umowy (załącznik nr 1).

Wniosek o zawarcie umowy należy przesłać na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy 

ul. Konarskiego 1-3 

85-066 Bydgoszcz

 

 

z dopiskiem „Młodociani – wniosek o zawarcie umowy”.

 

 

DYREKTOR

Wydziału Strategii i Rozwoju

Danuta Szymańska-Al Samarrai
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl