strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2013-03-01 09:44 / 3404   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Sprawozdanie z realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"

Bydgoszcz, 26.02.2013 r.

WO.0440.6.2013.AC

 

 

 

 

Szanowni Państwo

Prezydenci Miast

Burmistrzowie i Wójtowie

woj. kujawsko-pomorskiego 

 

 

Dotyczy: Sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

 

        W związku z obowiązkiem monitorowania realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, określonym w art. 11 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z późn. zm.) Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się do Państwa z prośbą o sporządzenie informacji dotyczącej realizacji tego programu w I połowie roku szkolnego 2012/2013.

 

Do zbierania danych opracowano tabele dotyczące różnych aspektów realizacji programu:

 

- Tabela 1. Struktura jednostek systemu oświaty uczestniczących w programie w I połowie roku szkolnego 2012/2013.

- Tabela 2. Liczba dzieci i młodzieży objętych programem w I połowie roku szkolnego 2012/2013 z podziałem na typy szkół oraz formy wydanych posiłków.

- Tabela 3. Organizacja dożywiania w jednostkach systemu oświaty w I połowie roku szkolnego 2012/23013.

 

Powyższe, zmodyfikowane tabele dotyczące różnych aspektów realizacji Programu są dostępne do pobrania na stronie internetowej kuratorium w zakładce dla dyrektorów i samorządów – dotacje rządowe.

 

          Ponadto, w nawiązaniu do pisma WO.0440.3.2012.AC z dnia 16.11.2012r. uprzejmie proszę o przedstawienie wyników monitoringu funkcji opiekuńczej szkół w zakresie realizowanych form żywienia (tabela nr 4):

- liczba stołówek szkolnych (z kuchnią w szkole) oraz średni koszt posiłku ponoszony przez ucznia (pełny obiad),

- liczba stołówek szkolnych (bez kuchni w szkole),

- liczba podmiotów gospodarczych prowadzących żywienie w szkołach oraz średni koszt posiłku ponoszony przez ucznia (pełny obiad),

- liczba usługodawców cateringowych prowadzących żywienie w szkole (dowóz do szkoły) oraz średni koszt posiłku ponoszony przez ucznia (pełny obiad),

- inne (podać jakie) oraz średni koszt posiłku ponoszony przez ucznia (pełny obiad). 

 

Powyższe dane należy przesłać w formie papierowej na adres:

 

Kuratorium Oświaty

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz, 

 

z dopiskiem: sprawozdanie z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” oraz w wersji elektronicznej na adres: aczopek@bydgoszcz.uw.gov.pl w terminie do dnia 12 marca 2013 r.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl