strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2013-06-04 15:52 / 3685   M. Bazelakważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Szacunkowe dane dotyczące realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

Bydgoszcz, 04 czerwca 2013 r

WO. 531. 1  /13. HW

 

 

Szanowni Państwo 

Prezydenci Miast, 

Burmistrzowie, Wójtowie

woj.  kujawsko-pomorskiego

 

 Dotyczy: danych szacunkowych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom  w  2013 r. - „Wyprawka szkolna”.

 

W związku z przekazaniem 23 maja br. do uzgodnień międzyresortowych i konsultacji społecznych Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r. – „Wyprawka szkolna” (treść projektu uchwały oraz rozporządzenia zostały zamieszczone na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej: www.men.gov.pl w zakładce „Finanse na edukację”), Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy prosi o przekazanie informacji  dotyczącej  szacunkowej liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem.

 

Wypełnione tabele – (Załącznik nr 1) należy przesłać  w nieprzekraczalnym terminie do dnia  12 czerwca 2013 roku na adres e-mail: hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl następnie (po uzupełnieniu o właściwe podpisy i pieczęcie),  pocztą  tradycyjną na  adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z  dopiskiem:  „Wyprawka szkolna 2013”

  

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna  Łukaszewska

Załącznik nr 1:

a) tabela 1. dot. realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 r.

b) tabela 2. uczniowie niepełnosprawni
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl