strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-07-09 13:07 / 4634   E. Balana-Mroczkowska dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego.

 

Minister Edukacji Narodowej ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego „Polsko-ukraińska współpraca młodzieży”. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy, jak również jednostki samorządu terytorialnego. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert wnioskodawców, którzy zrealizują projekt współpracy dzieci i młodzieży z Polski i Ukrainy umożliwiający dwustronny rozwój wiedzy na temat współczesnej Polski i Ukrainy. Termin realizacji zadania upływa w dniu 31 grudnia 2014 roku. Środki na realizację zadania zostaną przekazane w formie dotacji celowej.

Miejsce składania ofert:

Ministerstwo Edukacji Narodowej

Al. J. Ch. Szucha 25

00-918 Warszawa

 

Termin składania ofert: 21 lipca 2014 roku.

Kontakt:

Bartłomiej Radecki

Główny specjalista w Departamencie Ekonomicznym

e-mail: Bartlomiej.Radecki@men.gov.pl

tel. 22 34 74 843

 

Treść ogłoszenia została zamieszczona na stronach BIP MEN w zakładce „Zadania publiczne”.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl