strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-08-07 15:15 / 4658   M. Bazelak dla dyrektorów i samorządów
Wyprawka szkolna 2014 r.

Bydgoszcz,  7 sierpnia 2014 r.

WO.531.5.2014.HW                                                                                        

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci i Burmistrzowie Miast,

Wójtowie Gmin

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

W związku z podpisaniem 29 lipca 2014 r. przez Radę Ministrów: 

  • Uchwały Nr 144/2014 w sprawie Rządowego  programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna”,
  • Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024)

uprzejmie przypominam o konieczności podjęcia odpowiednich czynności, mających na celu powiadomienie rodziców uczniów (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych) o programie i jego sposobie realizacji.

 

 

Kujawsko-Pomorski

Kurator Oświaty

Anna Łukaszewska

 

 

Załączniki:

a) Załącznik nr 1 - Uchwała Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. – „Wyprawka szkolna”. 

b) Załącznik nr 2 - Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1024.)
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl