strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-08-18 07:45 / 4664   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Ostatni nabór wniosków w ramach Rządowego programu „Radosna szkoła” na 2014 r.

W związku z niewykorzystaniem wszystkich środków, przyznanych w 2014 r. na realizację Rządowego programu „Radosna szkoła” w woj. kujawsko-pomorskim, Wojewoda Kujawsko-Pomorski, pani Ewa Mes wyraziła zgodę na przeprowadzenie kolejnego naboru wniosków. Odbędzie się on w terminie 25 sierpnia – 5 września 2014 r. Z uwagi na krótszy czas realizacji preferowane będą wnioski o dotację na zakup pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole.

Uprawnione szkoły podstawowe oraz szkoły filialne, które nie skorzystały jeszcze z dotacji, proszone są o składanie wniosków do swoich organów prowadzących a organy prowadzące o przekazanie własnych wniosków, wraz z załączonymi wnioskami szkół, na adres:

 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 2-3

85-066 Bydgoszcz

 

z dopiskiem „Radosna szkoła”.


Osobą odpowiedzialną za realizację programu w woj. kujawsko-pomorskim jest st. wizytator Adam Wnorowski, tel. 52 34 97 603.


Jest to odstani nabór wniosków i ostatnia okazja uzyskania wsparcia finansowego. Rok 2014 jest ostatnim rokiem realizacji wspomnianego programu.


Wzory wniosków są dostępne na stronie Ministerstwa Edukacji, pod adresem: http://www.men.gov.pl/index.php/radosna-szkola/formularze
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl