strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-08-28 13:49 / 4691   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Rządowy program pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna"

Bydgoszcz,  28 sierpnia 2014 r.

WO.531.7.2014.HW 

 

 

                                                                                               Prezydenci Miast,

                                                                                               Burmistrzowie Miast i Gmin,

                                                                                               Wójtowie Gmin

                                                                                               woj. kujawsko-pomorskiego

 

 

 

Mając na uwadze terminową realizację Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. - "Wyprawka szkolna", ustanowionego Uchwałą Nr 144/2014 Rady Ministrów z dnia 29 lipca 2014 roku, proszę o dostarczenie, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2014 r., zweryfikowanych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych do objęcia programem, które stanowić będą podstawę do przekazania Państwu II transzy dotacji celowej, jako uzupełnienie środków niezbędnych na pełną realizację przedmiotowego programu.

 

Powyższą informację należy sporządzić w wersji tabelarycznej, według załączonego wzoru, załącznik nr 1 (arkusz 1 – wersja elektroniczna i papierowa), arkusz 2 – wersja elektroniczna, arkusz 3 wersja papierowa).

 

Nadmieniam  również, że Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty wystąpił do starostw powiatowych i samorządu województwa o przekazanie danych o liczbie dzieci uprawnionych do objęcia programem ze szkół podstawowych specjalnych, gimnazjów specjalnych oraz szkół ponadgimnazjalnych do właściwych terytorialnie gmin, w terminie do 5 września 2014 roku. W związku z powyższym przekazane przez Państwa dane winny uwzględniać również informacje otrzymane z powiatów i samorządu województwa.

 

Mając na uwadze powyższe, uprzejmie proszę o podjęcie przez Państwa działań zmierzających do objęcia programem jak największej liczby uczniów uprawnionych do otrzymania przedmiotowej pomocy.

 

Sporządzone tabele (arkusz 1 i 2 ),  należy przesłać pocztą elektroniczną na adres:

hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl do  dnia 10  września  2014 r,  wersję papierową ( arkusz 1 i 3 ), uzupełnioną o wymagane podpisy na adres Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy, ul. Konarskiego 1-3,  85-066  Bydgoszcz.

 

             

 

                                                                                              Kujawsko-Pomorski

                                                                                                 Kurator Oświaty

                                                                                               Anna Łukaszewska

 

  1. Załącznik: (tabela 1 – wersja elektroniczna i papierowa), tabela 2 – wersja elektroniczna, arkusz 3 wersja papierowa).© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl