strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2014-09-15 10:35 / 4749   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Dodatkowa weryfikacja danych dotyczących Wyprawki Szkolnej 2014

Bydgoszcz,  15 września  2014 r.

WO.531.8.2014.HW 

 

 

 

 

Szanowni Państwo Prezydenci Miast

Burmistrzowie, Wójtowie

województwa kujawsko-pomorskiego

 

 

 

 W związku z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej dotyczącym zgłaszanych problemów związanych z wyznaczeniem krótkich terminów składania przez rodziców wniosków w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014 r. „Wyprawka szkolna” Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy zwraca się z prośbą o umożliwienie skorzystania z ww. programu jak największej liczbie uczniów (szczególnie dotyczy to przypadków wyznaczenia bardzo krótkich terminów składania wniosków przez rodziców). Jednocześnie informujemy, że Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy będzie przyjmowało korekty danych na adres hwiatrowska@bydgoszcz.uw.gov.pl  do 18. 09. 2014 r. 

 

 

 

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty

             Anna Łukaszewska

 

 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl