strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-08-17 14:32 / 5602   K. Zarembaważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Rada Ministrów przyjęła program „Bezpieczna+”

Poprawa bezpieczeństwa uczniów nie tylko w szkole, ale i poza nią – to główny cel programu Bezpieczna+”. Program „Bezpieczna+” będzie realizowany w latach 2015-2018. Już w tym roku (2015) na realizację programu rząd przeznaczy 15 mln zł. Na każdy kolejny rok (2016, 2017, 2018) zostanie przeznaczone po 20 mln zł. Program jest komplementarnym działaniem w stosunku do realizowanego już rządowego programu na lata 2014–2016 „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”. Celem „Bezpiecznej+” jest przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa uczniów, zarówno w szkole, jak i poza nią.

 

Organ prowadzący  występuje do Kuratora Oświaty, który w imieniu Wojewody wykonuje zdania związane z realziacją Programu, z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego w roku szkolnym 2015/2016 r. – do dnia 15 września 2015 r.

 

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się  z dokumentami zamieszczonymi na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ponadto informujemy, że szczegóły dotyczące realizacji programu w województwie kujawsko-pomorskim będą publikowane na stronach internetowych Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Zwracamy się z prośbą o śledzenie kolejnych komunikatów w tej sprawie.
 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl