strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-09-01 08:37 / 5628   S.Klich dla dyrektorów i samorządów
Termin przekazania danych dotyczących realizacji Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. - „Wyprawka szkolna”

Bydgoszcz, 31 sierpnia 2015 r.

 

 

WO. 531.5/2015.HW         

 

 

Szanowni Państwo
Prezydenci Miast,Burmistrzowie,Wójtowie
woj.  kujawsko-pomorskiego

 

Termin przekazania danych  dotyczących   realizacji  Rządowego programu pomocy uczniom  w  2015 r. -  „Wyprawka szkolna”.

 

 

Realizując założenia i priorytety Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna” , zwracam się z uprzejmą prośbą o przesłanie wnioskowanej kwoty dotacji celowej z budżetu Wojewody i danych liczbowych uprawnionych do dofinansowania zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016.

 

Dane proszę wprowadzić poprzez aplikację internetową (loginy i hasła zostały przesłane na adresy mailowe podane wcześniej przez Państwa), wydrukować i przesłać wraz z wnioskiem o przyznanie dotacji w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2015 r.

na adres: 

Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

ul. Konarskiego 1-3

85-066 Bydgoszcz

z  dopiskiem:  „Wyprawka szkolna 2015/2016”

 

 

Dane do aplikacji:

www.wyprawka.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl

 

 

                                                                                               p.o. Kujawsko-Pomorski

                                                                                                    Kurator Oświaty

 

                                                                                                   Jolanta Metkowska

 

 

Załączniki:

a)      Wniosek do Kuratora

b)      pismo MEN do Dyrektorów Szkół

c)      informacja dla rodziców
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl