strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-09-25 09:24 / 5741   A. Nicpoń dla dyrektorów i samorządów
Ogłoszenie

Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach programu Rządowego "Książki naszych marzeń" w roku 2015 wraz z wysokościami kwot tego wsparcia.

Na podstawie art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) oraz § 9 ust. 1-2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 maja 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu wspierania w 2015 r. organów prowadzących szkoły podstawowe i szkoły artystyczne realizujące kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej w obszarze rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży – „Książki naszych marzeń" (Dz. U. z 2015 r. poz. 759), a także na podstawie udzielonego przez Wojewodę Kujawsko - Pomorskiego pełnomocnictwa Nr 0030.50/BKO/2015 z dnia 15 lipca 2015 r. podaje się do publicznej wiadomości listę organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe, wraz z wysokościami tego wsparcia, zgodnie z załącznikiem.
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl