strona główna | ważne informacje | ostatnio dodane | wejście do piko | kontakt
Wizytatorzy - koordynatorzy

Dobry Start

baza szkół i placówek oświatowych

kalendarium kuratora

oferty pracy dla nauczycieli

konkursy przedmiotowe kuratora

przykłady dobrych praktyw w szkole

Niepodległa

Lekcja historii.

Reforma edukacji

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Profilaktyka agresji i przemocy w szkołach

Innowacje w edukacji

Podnoszenie jakości pracy szkół

Uczeń niepełnosprawny w szkole

Wspieranie rozwoju dzicka młodszego

Szkolnictwo Zawodowe

RODO

BIP biuletyn informacji publicznej

www.edupolis.pl
dla dyrektorów i samorządów  Jesteś w dziale dla dyrektorów i samorządów » Dotacje rządowe

2015-09-28 12:17 / 5745   A. Wnorowskiważna informacja dla dyrektorów i samorządów
Organy prowadzące szkoły, którym udzielono wsparcia w ramach Rządowego programu „Bezpieczna+”

Lista organów prowadzących szkoły, którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+”

 

Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty, działając na podstawie Pełnomocnictwa Nr 0030.54/BKO/2015 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 13 sierpnia 2015r., zgodnie z § 8 ust. 1 pkt 1 i ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie realizacji Rządowego programu wspomagania w latach 2015–2018 organów prowadzących szkoły w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w szkołach – „Bezpieczna+” (Dz. U. z 2015 r., poz. 972)  podjął i podaje do publicznej wiadomości  decyzję o udzieleniu wsparcia finansowego organom prowadzącym w ramach programu „Bezpieczna+”.

 

Wykaz organów prowadzących szkoły,  otrzymujących dofinansowanie oraz wielkość kwot dofinansowania zawiera tabela poniżej.

 

lp

Organ prowadzący (nazwa)

Adres

Kwota przyznana z programu rządowego "Bezpieczna+"1

2

3

4


1.

Gmina Obrowo

ul. Aleja Lipowa 27
87-126 Obrowo

17 999,00 zł


2.

Gmina Chełmża

ul. Wodna 2
87-140 Chełmża

14 510,40 zł


3.

Gmina Miasto Włocławek

ul. Zielony Rynek 11/13, 87-800 Włocławek

102 000,00 zł


4.

Miasto Bydgoszcz

ul. Jezuicka 1, 85-102 Bydgoszcz

25 600,00 zł


5.

Fundacja Familijny Poznań

ul. Staszica 15
60-526 Poznań

10 192,00 zł


7.

Gmina Złotniki Kujawskie

ul. Powstańców Wielkopolskich 6
88-180 Złotniki Kujawskie

3 200,00 zł


9.

Gmina Miasta Toruń

ul. Wały gen. Sikorskiego 8, 87-100 Toruń

8 000,00 zł


 

Osobą uprawnioną do udzielania informacji w sprawie programu i podziału środków jest p.o. zastępcy dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy p. Adam Wnorowski, tel. 502 69 15 36. e-mail wnorowskiadam@yahoo.com, awnorowski@bydgoszcz.uw.gov.pl 
© Copyright 2019 Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy

Projekt i opracowanie: ix.pl